Malmö

Malmö

Tönnerviks Horwath Revision Skåne AB
Medium Placeholder
Insert Image Caption

Revisorer med bred kompetens. Konsulter för snabba insatser.

Tönnerviks Horwath har funnits i Malmö i drygt tjugo år. Tillsammans är vi cirka 20 medarbetare, varav fem auktoriserad revisorer och ett flertal auktoriserade redovisningskonsulter. Fyra av våra revisorer har mer än femton års erfarenhet i yrket. Internationellt är vi medlemmar i Crowe Horwath International.

Våra klienter är huvudsakligen små och medelstora företag med stor branschspridning. Oftast är de ägarledda. Våra huvudsakliga arbetsområden är redovisning och revision, men vi tillhandahåller också tjänster inom:

  • Kvalificerade skattefrågor
  • Ekonomisk planering och kontroll
  • Företagsvärdering
  • Generationsskiften
  • Fåmansföretagsfrågor mm

 

Vårt sätt att arbeta bygger på att vara en liten effektiv och självbestämmande organisation. För att komplettera och verifiera vår egen kunskap har vi ett stort kontaktnät med självständiga specialister inom närbesläktade arbetsområden såsom juridik, skatter och IT. Såväl nationellt som internationellt har vi också samarbete inom Crowe Horwath orgaisationen.

  

Förtroende är en känsla. Välj revisionsbyrå därefter.

Att välja ekonomisk rådgivare och revisor är ett beslut som påverkar dig och ditt företag under lång tid. Ett bra samarbete med bred kompetens och förmåga att analysera och diskutera är en viktig del av företagets konkurrenskraft. Rätt partner innebär också trygghet i de privatekonomiska frågorna.

Vår ambition är att utveckla varje kunduppdrag, oberoende av storlek eller karaktär, till ett verkligt bra samarbete. Du får en personlig kontaktperson med övergripande kundansvar och slussas inte runt bland olika medarbetare. Detta borgar för en nära relation till dig som kund samt för att tjänsterna skall bli utförda på bästa sätt. 

 

 Välkommen att kontakta oss för ett möte!