Helsingborg

Helsingborg

Nyström & Partners Revision
gruppbild

Revisorer med bred kompetens. Konsulter för snabba insatser.

Nyström & Partners Revision startades 1987 med erfarna medarbetare från storbyrå. Vi bedriver verksamhet från kontor i Helsingborg och Löddeköpinge. Internationellt är vi medlemmar i Crowe Horwath International. Bland våra klienter återfinns mindre och medelstora företag med stor branschspridning och varierande ägarstruktur.
Vårt huvudsakliga arbetsområde är revision, men vi tillhandahåller också tjänster inom:

  • Kvalificerade skattefrågor
  • Ekonomisk planering och kontroll
  • Företagsvärdering
  • Generationsskiften
  • Due diligence
  • Fåmansföretagsfrågor mm

Vårt sätt att arbeta bygger på att vara en liten effektiv och självbestämmande organisation. För att komplettera och verifiera vår egen kunskap har vi ett stort kontaktnät med självständiga specialister inom närbesläktade arbetsområden såsom juridik, skatter, IT. Såväl nationellt som internationellt har vi också samarbete inom Crowe Horwath-organisationen.

Förtroende är en känsla. Välj revisionsbyrå därefter. 

Att välja ekonomisk rådgivare och revisor är ett beslut som påverkar dig och ditt företag under lång tid. När du står inför beslutet att välja vill vi som arbetar på Nyström & Partners Revision gärna diskutera med dig. Ett bra samarbete med bred kompetens och förmåga att analysera och diskutera är en viktig del av företagets konkurrenskraft. Rätt partner innebär också trygghet i de privatekonomiska frågorna.

Vår ambition är att utveckla varje kunduppdrag, oberoende av storlek eller karaktär, till ett verkligt bra samarbete. Du får en eller flera kontaktpersoner och slussas inte runt bland olika medarbetare. Vi arbetar brett - med revision, skattefrågor, nyföretagande, företagsöverlåtelser, etc. - utan att för den skull blanda ihop våra roller som revisorer och rådgivare/konsulter.

Välkommen att kontakta oss för ett möte!