Rad od kuće

Rad od kuće

14.2.2023.
Rad od kuće
Insert Featured Image Caption

Izmjenama Zakona o radu (koje se primjenjuju od 1. siječnja 2023. godine) definirane su dvije vrste rada od kuće:

I. Rad na izdvojenom mjestu rada

Rad na izdvojenom mjestu rada je rad od kuće kao i rad u drugom prostoru slične namjene koji nije prostor poslodavca.

Radnik i poslodavac mogu ugovoriti rad na izdvojenom mjestu rada, a osobito u slučaju: 

  • izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije, bolesti, potresa, poplave, ekološkog incidenta i sličnih pojava, i
  • radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba (npr. zaštite zdravlja uslijed dijagnosticirane bolesti, trudnoće, itd.).

U slučaju ako rad na izdvojenom mjestu rada traje duže od sedam radnih dana u mjesecu, poslodavac će radniku osigurati naknadu tako nastalih troškova. 

Pravilnikom o porezu na dohodak predviđen je paušalni neoporezivi iznos naknade za troškove radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada u iznosu do 3,98 eura po danu, odnosno najviše do 66,37 eura mjesečno.


II. Rad na daljinu

Rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije (npr. računala, tableta i sl.), a radnik samostalno određuje gdje će taj rad obavljati (odnosno samostalno određuje svoje mjesto rada).

Ovaj oblik rada radniku pruža veću fleksibilnost stoga poslodavac nije dužan radniku osigurati sredstava rada kao ni naknadu troškova za takvu vrstu rada (kao što je to slučaj kod rada na izdvojenom mjestu rada).