Upis u registar stvarnih vlasnika

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika stupio je na snagu 25. svibnja 2019. godine. 

Crowe Croatia
9.7.2019.

Pravilnik obvezuje sljedeće osobe na upis podataka o stvarnom vlasniku:
• trgovačka društva,
• podružnice stranih trgovačkih društava,
• udruge, zaklade, fundacije,
• ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) i samouprave nije jedini osnivač; te
• trust i s trustom izjednačeni subjekt stranoga prava koji je obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj, a na temelju zakona kojim se uređuje OIB

Postojeće pravne osobe moraju upisati podatke o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika u razdoblju od 3. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine. Iznimka su udruge koje su svoju obvezu upisa u Registar dužne izvršiti u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.
Upis podataka u Registar umjesto pravne osobe može izvršiti opunomoćenik temeljem punomoći.
Ako je pravna osoba osnovana nakon 1. prosinca 2019. godine, podaci o stvarnom vlasniku moraju se upisati najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja.
Registar stvarnih vlasnika vodi FINA u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanje pranja novca. Uvid u Registar omogućen je sljedećim osobama/tijelima:
1. Uredu za sprječavanje pranja novca;
2. FINA-i.

Od 1. siječnja 2020. godine izravan uvid u Registar biti će omogućen sljedećim osobama/tijelima:

• Obveznici s obligatornim pristupom (banke, podružnice stranih banaka, javni bilježnici),
• Obveznici s fakultativnim pristupom (kreditne institucije, kreditne unije, HBOR, revizori, porezni savjetnici, odvjetnici, itd.);
• Prema posebnim pravilima: Porezna uprava, Financijski inspektorat, nadležna državna tijela (HNB, Državno odvjetništvo, ministarstva nadležna za pravosuđe, vanjske i europske poslove, itd.).