Promjene vezane uz pravo na odbitak pretporeza

Promjene vezane uz pravo na odbitak pretporeza

9.12.2022.
Promjene vezane uz pravo na odbitak pretporeza

Do sada je poduzetnik mogao ostvariti odbitak pretporeza na temelju računa koje je primio od drugog poduzetnika koji primjenjuje tzv. postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, bez obzira na to je li račun plaćen.

 

Međutim, temeljem sudske prakse Europske Unije koju je Hrvatska kao država članica Europske Unije obvezna primjenjivati, od 1. prosinca 2022. poduzetnik koji koristi redovnu metodu oporezivanja može odbiti pretporez samo kada plati račun za isporuku ili uslugu obavljenu od strane poduzetnika koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.