tax reform

Sve što trebate znati o novom krugu porezne reforme za 2024

6.6.2023.
tax reform

Hrvatska vlada je predstavila prijedlog novog kruga porezne reforme.  Jedan od ciljeva ove reforme je povećanje nižih neto plaća radnika no planirane su i druge novosti koje donosimo u nastavku.

1. Porez na dobit

 • Vrijednost sitnog inventara je povećana s 464,53 eura na 650 eura. Ta promjena je bitna jer se u pravilu sitni inventar može u cijelosti porezno priznato otpisati.
 • Planirano je porezno priznato davanje donacije u iznosu većem od 2% prihoda prethodne godine.
 • Ukida se porez po odbitku za usluge istraživanja tržišta i poslovnog savjetovanja
 • Ukida se porez po odbitku za isplate dividendi poduzetnicima s područja Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Island, Lihtenštajn).
 • Povećava se stopa poreza na odbitka za nesurađujuće jurisdikcije s 20% na 25%. Lista nesurađujućih jurisdikcija se ažurira redovito.
 • 30. travnja bi bio rok za plaćanje poreza na dobit, bez obzira na datum podnošenja prijave poreza na dobit.

2. Porez na dodanu vrijednost

 • Ako poduzetnik ne može naplatiti dio ili cijelo potraživanje duže od  jedne godine tada bi imao pravo na povrat.
 • Prag za upis u registar obveznika PDV-a povećava se na 40.000 eura s iznosa od 39.816,84 eura.

3. Porez na dohodak

 • Od 1. siječnja ukida se prirez porezu na dohodak.
 • Općine i gradovi mogu odlučiti o novim stopama poreza na dohodak na način da dosadašnja niža stopa poreza na dohodak (20%) bude u rasponu od 15% do 23,6%, a viša stopa (30%) bude u rasponu od 25% do 35,4%.
 • Iznos osnovnog osobnog odbitka iznosi 560 eura umjesto dosadašnjih 530,90 eura.
 • Povećavaju se apsolutni iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak.
 • Povećava se prag za primjenu više stope poreza na dohodak (30%) s 47.780 eura na 50.400 eura.
 • Smanjuje se osnovica za I. stup mirovinskog osiguranja. Za bruto plaće do 700 eura fiksna olakšica iznosi 300 eura, dok za plaće od 700,01 do 1.300 eura olakšica se postupno smanjuje.
 • Neoporezivi iznos napojnice određuje se u iznosu  3.360 eura godišnje/560 eura mjesečno. Iznos napojnice iznad neoporezivog dijela oporezuje se kao tzv. konačan drugi dohodak po stopi od 20%.
 • 28. veljače je  rok za plaćanje poreza na dohodak , bez obzira na datum podnošenja prijave poreza na dohodak.
 • Porezni tretman opcijske dodjele udjela u d.o.o-u se izjednačava sa poreznim tretmanom opcijske dodjele dionica čime će se opcijska dodjela udjela u d.o.o.-u tretirati kao dohodak od kapitala.

4. Ostali propisi

 • Povećava se raspon za porez na kuće za odmor s dosadašnjih 0,66eura/m2 do 1,99 eura/m2 na 0,60 eura/m2 do 5,00 eura/m2.