global profit tax

Prijedlog zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit

28.12.2023.
global profit tax

Ministarstvo financija odnosno Vlada je predložila novi zakon kojim se reguliraju smjernice vezane uz inicijativu protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti (engl. profit base erosion and profit shifting) odnosno u konkretnom slučaju primjenu globalnog poreza na dobit.

Cilj predloženog zakona je osigurati da se dobit multinacionalnih grupa poduzeća („MNP“) oporezuje ondje gdje se obavljaju gospodarske aktivnosti kojima se ostvaruje dobit i ondje gdje se stvara vrijednost.

Minimalna globalna efektivna porezna stopa je 15%. Ova stopa odnosi se na MNP-ove s prihodima iznad 750 milijuna eura na konsolidiranoj osnovi u dvije od prethodne četiri godine.

Zakon obuhvaća matično društvo koje ispunjava navedeni uvjet prihoda i svaki njegov povezani subjekt odnosno povezano društvo neovisno o pravnom obliku takvih povezanih društava.

Prijedlogom zakonom predviđeno je da se tzv. dopunski iznos poreza treba naplaćivati svaki puta kada je efektivna porezna stopa poreza kod MNP-a niža od 15%.