Povoljniji zajmovi za obrtna sredstva

3.4.2020.

1) ESIF mikro zajam za obrtna sredstva

Tko može koristiti

Mikro (manje od 10 radnika, poslovni prihodi ili aktiva do 2 milijuna eura) i mali poduzetnici (manje od 50 radnika, poslovni prihodi ili aktiva do 10 milijuna eura) koji imaju minimalno 1 radnika, 50% privatnog vlasništva te nemaju blokiran račun dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti nepodmirene obveze prema državi.
Iznos Od 1,000.00 EUR to 25,000.00 EUR
Kamatna stopa
0.5% - 0.75% - 1.00%
Početak Do 12 mjeseci
Rok otplate
Do 3 godine uključujući početak
Instrumenti osiguranja
Zadužnica (i ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika)
Namjena Obrtni troškovi.

Zabranjeno je financiranje PDV-a, refinanciranje postojećih obveza, podmirenje obveza prema državi te podmirenje obveza prema financijskim institucijama.

 

2) COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Tko može koristiti

Mikro (manje od 10 radnika, poslovni prihodi ili aktiva do 2 milijuna eura), mali (manje od 50 radnika, poslovni prihodi ili aktiva do 10 milijuna eura) i srednji poduzetnici (više od 50 radnika, poslovni prihodi ili aktiva viši od 10 milijuna eura) koji su zabilježili pad prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine, a imaju minimalno 1 radnika, 50% privatnog vlasništva te nemaju blokiran račun dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci.
Iznos Do HRK 750.000,00 (otprilike EUR 100.000,00)
Kamatna stopa 0.25%
Početak Do 12 mjeseci
Rok otplate Do 5 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnica
Namjena Obrtni troškovi, uključujući PDV.

Zabranjeno je refinanciranje postojećih kreditnih obveza/ leasinga te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.