potpore za ocuvanje radnih mjesta

Potpore za očuvanje radnih mjesta

18.9.2020.
potpore za ocuvanje radnih mjesta

U svrhu poticanja očuvanja radnih mjesta pogođenih epidemijom koronavirusa (COVID-19) produljeno je trajanje potpora za očuvanje radnih mjesta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od rujna do prosinca 2020. godine.

U nastavku donosimo pregled navedenih potpora:

 

 

1.Potpore za očuvanje radnih mjesta za određene sektore i poslodavce kojima je onemogućen ili ograničen rad

Iznos potpore Sektorski poslodavci (poslodavci koji posluju u određenim sektorima) Poslodavci kojima je onemogućen ili ograničen rad sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (neovisno o sektoru/ djelatnosti)
 • 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • do 250 kn po radniku za doprinose za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II). 

U razdoblju duljem od 14 dana:

 • 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • do 250 kn po radniku za doprinose za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II).

U razdoblju do 14 dana:

 • 2.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • do 125 kn po radniku za doprinose za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II).
Osnovni uvjeti za dobivanje potpore

A) Za sektorske poslodavce

 • Poslovanje u sektorima:
  • Prijevoz i skladištenje,
  • Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom,
  • Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane i pića,
  • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstava, zračnih prijevoznih sredstava, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima,
  • Umjetnost, zabava i rekreacija,
  • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja te prateće djelatnosti,
  • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača, i
  • Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.
 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije) od najmanje 60% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019. godine (ili veljaču 2020. godine ako posluju kraće od 12 mjeseci).

B) Za poslodavce kojima je onemogućen rad (neovisno o sektoru/ djelatnosti)

 • Rad je onemogućen sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.
 • Ne moraju dokazivati pad prihoda.

C) Za poslodavce kojima je ograničen rad (neovisno o sektoru/ djelatnosti)

 • Rad je na bilo koji način ograničen sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite
 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije) od najmanje 60% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019. godine (ili veljaču 2020. godine ako posluju kraće od 12 mjeseci).
Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:

 • zaposleni na određeno ili neodređeno,
 • građani RH, EU ili trećih zemalja,
 • zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme,
 • imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj),
 • radnici u podružnicama predstavništva stranih tvrtki.

NE uključuje:

 • radnike zaposlene nakon 31. kolovoza 2020. godine,
 • suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. (osim u slučaju poslodavaca s do 10 radnika, vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih),
 • umirovljenike,
 • strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad.
 Tko mora vratiti potporu?

Poslodavac koji je dobio potporu za 50 i više radnika bit će obvezan vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja,
 • ako dodijeli opcije ili vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično,
 • isplati članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično bonuse, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa (5.000 kn) i ostale slične primitke,
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite udjele.
 Rok za prijave
 • Potpora za rujan: od 15. rujna do 15. listopada 2020.
 • Potpora za listopad: od 16. listopada do 15. studenog 2020.
 • Potpora za studeni: od 16. studenog do 15. prosinca 2020.
 • Potpora za prosinac: od 16. prosinca do 15. siječnja 2021. 

2. Potpore za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike

Iznos potpore

Iznos potpore:

 • 2.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • do 125 kn po radniku za doprinose za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II).
Osnovni uvjeti za dobivanje potpore

Potporu mogu koristiti poslodavci koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • Zapošljavaju 9 ili manje radnika.
 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije) od najmanje 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019. godine (ili veljaču 2020. godine ako posluju kraće od 12 mjeseci).

Poslodavci kojima je onemogućen rad sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite ne moraju dokazivati pad prihoda.


Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:

 • zaposleni na određeno ili neodređeno,
 • građani RH, EU ili trećih zemalja,
 • zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme,
 • imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj i dr.),
 • radnici u podružnicama predstavništva stranih tvrtki.

NE uključuje:

 • radnike zaposlene nakon 31. kolovoza 2020. godine,
 • umirovljenike,
 • strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad.
Rok za prijave
 • Potpora za rujan: od 15. rujna do 15. listopada 2020.
 • Potpora za listopad: od 16. listopada do 15. studenog 2020.
 • Potpora za studeni: od 16. studenog do 15. prosinca 2020.
 • Potpora za prosinac: od 16. prosinca do 15. siječnja 2021.