Plaćanje članarine HGK za 2022. godinu

Plaćanje članarine HGK za 2022. godinu

12.1.2022.
Plaćanje članarine HGK za 2022. godinu

U 2022. godini, članice I. skupine, tj. trgovačka društva koja ne prelaze dva od navedena kriterija:

  • ukupna aktiva 7,5 mil. kn
  • ukupni prihodi 15 mil. kn
  • broj zaposlenih 50

nisu obvezne plaćati članarinu HGK, ali mogu ako žele koristiti posebne usluge i proizvode HGK-a bez plaćanja. To znači da članice iz I. skupine neće biti zaduživane za članarinu kao što je to bilo u ranijim razdobljima.

Zahtjev za oslobođenjem se ne mora predavati, a one članice iz I. skupine koje dobrovoljno žele plaćati članarinu moraju o tome obavijestiti HGK.

Dobrovoljna mjesečna članarina HGK za članice I. skupine za 2022. godinu iznosi:

  • 150,00 kn, za članice čiji su prihodi manji od 7,5 mil. kn
  • 300,00 kn, za članice čiji su prihodi viši od 7,5 mil. Kn

Članarina dospijeva na naplatu do kraja mjeseca za tekući mjesec.

Članice nad kojima se vodi stečajni postupak ili su u postupku likvidacije, mogu biti oslobođene od plaćanja članarine ako dostave Odluku o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i zahtjev za oslobođenjem od plaćanja članarine odnosno Rješenje o upisu odluke o likvidaciji u sudski registar.