Odgoda plaćanja PDV-a

14.4.2020.

U nastavku dajemo pregled novosti kojima se, između ostalog, određuje način odgode plaćanja odnosno utvrđivanja obveze PDV-a u posebnim okolnostima epidemije bolesti COVID-19.

Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a

 • Porezni obveznici koji utvrđuju obvezu PDV-a prema kriteriju tzv. izdanih računa te ispunjavaju ranije propisane uvjete (sektori koji su zatvoreni ili imaju pad prometa) za ostvarivanje prava na odgodu plaćanja poreza i doprinosa mogu odgoditi i plaćanje dospjelih obveza PDV-a (neovisno o prihodu ostvarenom u prethodnoj godini).
 • Odgoda plaćanja PDV-a ostvaruje se samo za razliku između iznosa obveze PDV-a izračunate po kriteriju tzv. izdanih računa i iznosa obveze PDV-a za koju bi porezni obveznik bi zadužen da PDV plaća prema naplaćenim naknadama.
 • Odgoda plaćanja PDV-a odnosi se na poreznu obvezu za ožujak (koja dospijeva u travnju 2020.) i travanj 2020. (koja dospijeva u svibnju 2020.).
 • Za vrijeme odgode porezne obveze Porezna uprava neće obračunavati zatezne kamate.
 • Porezni obveznici koju su već predali zahtjev za odgodom plaćanja poreza i doprinosa ne moraju podnositi novi zahtjev, nego mogu automatski primijeniti odgodu i na plaćanje obveze PDV-a.
 • Porezni obveznici koji ne zadovoljavaju uvjete za odgodu plaćanja obveze PDV-a ili ne žele utvrđivati obvezu PDV-a prema navedenim uvjetima, nadalje utvrđuju obvezu PDV-a prema kriteriju tzv. izdanih računa.

PDV pri uvozu dobara

 • Do 20. lipnja 2020. godine uvoz dobara potrebnih za borbu protiv epidemije bolesti COVID-19 (npr. zaštitna oprema, medicinski uređaji i slično) je oslobođen uvozne carine i PDV-a.
 • PDV pri uvozu takvih dobara iskazivat će se prema obračunskom načelu odnosno u PDV obrascu istodobno će se iskazivati obveza PDV-a i odbitak pretporeza.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a na donacije

 • Do 20. lipnja 2020. godine isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe tj. donacije vezane uz borbu protiv učinaka epidemije bolesti COVID-19 oslobođene su PDV-a.

Odgoda plaćanja poreza i doprinosa na 24 mjeseca

 • Ako porezni obveznik ne zadovoljava kriterije za odgodu plaćanja poreza i doprinosa, a ipak želi odgodu plaćanja poreza i doprinosa koji su dospjeli, može sklopiti s Poreznom upravom tzv. Upravni ugovor i time odgoditi plaćanje istih.
 • Odgoda plaćanja se može tražiti na razdoblje do 24 mjeseca, ali uz obračun umanjene godišnje zakonske zatezne kamate po stopi od 3,11%.

Naše usluge su dostupne kao i obično te ćemo Vas nastaviti obavještavati o daljnjem razvoju situacije.