Obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu

24.4.2020.
Prema zadnjim izmjenama poreznih propisa, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, PDV pri uvozu robe iz trećih zemalja (zemlje ili područja koja nisu članice odnosno dio EU, npr. Srbija, Kina, Švicarska, SAD, itd.) može se platiti obračunski, kako slijedi:
  • Svaki porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a može za uvoz svih vrsta dobara obavljen od 10. travnja 2020. do 20. lipnja 2020. obračunski plaćati PDV pri uvozu.
  • Porezni obveznik ne mora biti pogođen padom prometa da bi iskoristio ovu mogućnost/pogodnost,.
  • Ako porezni obveznik želi koristiti ovu mogućnost odnosno pogodnost to mora zatražiti od svog carinskog zastupnika. Zahtjev se podnosi tako da se popuni polje 44/2 Priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja uvozne carinske deklaracije za puštanje u slobodan promet i da se navede šifra 4PDV i jedinstvena oznaka R91/11002/000007/2020/44444444444.
  • Porezni obveznik PDV iskazuje u PDV obrascu kao „obveza za PDV“ (pozicija II.15.) i „pretporez“ (pozicija III.14.) i ne plaća PDV u novcu nego obračunski.
  • Obračunsko plaćanje PDV-a ne primjenjuje se retroaktivno na uvoz za koji je već predana uvozna carinska deklaracija.

Naše usluge su dostupne kao i obično te ćemo Vas nastaviti obavještavati o daljnjem razvoju situacije.