NOVI ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA DONOSI OSLOBOĐENJE IT KOMPANIJAMA I NAMEĆE OBVEZU BANKAMA

Crowe Croatia
5.6.2019.
U Narodnim novinama br. 52 od 22. svibnja 2019. godine objavljen je novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama koji stupa na snagu od 1. siječnja 2020. godine. Novim zakonom je na novi način i u novim iznosima uređeno obračunavanje turističke članarine.
Skupine djelatnosti za koje se plaća članarina više se neće dijeliti na djelatnosti trgovine i ostale djelatnosti, nego su sve djelatnosti za koje se plaća članarina podijeljene u pet skupina. Članarinu turističkoj zajednici bit će dužne plaćati i banke za prihode od provizija i naknada, a prema stopi za obračun i plaćanje članarine koja je propisana za tzv. drugu skupinu. Nadalje, neke djelatnosti koje su sada obveznici plaćanja članarine, od 1. siječnja 2020. godine, više to neće biti, kao npr.:

• Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje (69.2)
• Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (62)
• Informacijske uslužne djelatnosti (63)
• Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača (74.3)
• i dr.

Stope za obračun i plaćanje članarine se više neće utvrđivati po skupinama i turističkim razredima, nego samo po skupinama kojih je sada samo 5 kako slijedi:

1. skupina: po stopi od 0,16150%
2. skupina: po stopi od 0,12920%
3. skupina: po stopi od 0,09690%
4. skupina: po stopi od 0,03230%
5. skupina: po stopi od 0,01938%

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) plaćat će turističku članarinu umanjenu za 20%. Novi Zakon je u primjeni od 1. siječnja 2020. godine, što znači da se predujmovi do kraja 2019. godine kao i godišnji obračun za 2019. godinu trebaju obračunavati i plaćati prema starom Zakonu.