Novi rokovi za podnošenje poreznih prijava i financijskih izvještaja za 2020. godinu

Novi rokovi za podnošenje poreznih prijava i financijskih izvještaja za 2020. godinu

16.3.2021.
Novi rokovi za podnošenje poreznih prijava i financijskih izvještaja za 2020. godinu

Dana 13. ožujka 2021. godine stupile su na snagu izmjene Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koje definiraju novi rok podnošenja prijave poreza na dobit za 2020. godinu u uvjetima posebnih okolnosti zbog epidemije COVID-19.

  • Novi rok za podnošenje prijave poreza na dobit, kao i svih drugih obrazaca i poreznih izvješća koja se podnose uz prijavu poreza na dobit odnosno u istim rokovima je do 30. lipnja 2021. godine. Za porezne obveznike koji poslovnu godinu imaju različitu od kalendarske godine rok za predaju ostaje nepromijenjen.
  • Rok za plaćanje obveza po podnesenoj poreznoj prijavi poreza na dobit i poreznim izvješćima je 30. lipnja 2021. godine.
  • Kriterij visine ostvarenih prihoda u svrhe utvrđivanja porezno priznatih rashoda s osnove korištenja plovila, apartmana i kuća za odmor neće se primijeniti prilikom utvrđivanja osnovice poreza na dobit za porezno razdoblje 2020. godine.

Financijski izvještaji

Dodatno podsjećamo da su zbog posebnih okolnosti produljeni i rokovi za predaju financijskih izvještaja za 2020. godinu:

  • Rok za podnošenje financijskih izvještaja (GFI-POD) za statističke potrebe je do 30. lipnja 2021. godine.
  • Rok za podnošenje financijskih izvještaja za javnu objavu je do 31. kolovoza 2021. godine.Za poduzetnike koji poslovnu godinu imaju različitu od kalendarske godine rok je osam mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.
  • Rok za podnošenje konsolidiranih financijskih izvještaja za javnu objavu je do 30. listopada 2021. godine. Za porezne obveznike koji poslovnu godinu imaju različitu od kalendarske godine rok za podnošenje konsolidiranih financijskih izvještaja za javnu objavu je deset mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.
  • Rok za prijavu obveze konsolidacije Registru godišnjih financijskih izvještaja je do 30. lipnja 2021. godine.
  • Strane podružnice čiji su osnivači iz zemalja članica EU, a rokovi u tim zemljama su produženi duže od hrvatskih zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom Covid-19 mogu podnijeti financijski izvješća za javnu objavu u rokovima iz tih zemalja članica EU.
  • Rok za dostavu Izjave o neaktivnosti za poduzetnike koji tijekom poslovne godine nisu imali nikakvih poslovnih aktivnosti, niti u poslovnim knjigama imaju evidentirane podatke o imovini i obvezama je do 30. lipnja 2021. godine.
  • Rok u slučaju statusne promjene, likvidacije i stečaja ostao je nepromijenjen, tj. iznosi 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.