Kamatne stope u 2020. godini

Crowe Croatia
26.2.2020.

Ministarstvo financija objavilo je godišnju „tržišnu“ kamatnu stopu između povezanih osoba za 2020. godinu koja iznosi 3,42%

Ta kamatna stopa je porezno priznata najmanja i najveća kamatna stopa koja se može zaračunavati na zajmove između tuzemnih i stranih povezanih osoba:

  • ako takve kamate na zajmove dane povezanoj osobi nerezidentu nisu zaračunane (ili su zaračunane manje), tada se za nezaračunatu odnosno za razliku manje zaračunane kamate uvećava osnovica poreza na dobit u PD obrascu.
  • ako se kamate nerezidentima plaćaju prema stopi višoj od propisane, za razliku prekomjerno zaračunane kamate uvećava se osnovica poreza na dobit u PD obrascu.

Ta kamatna stopa primjenjuje se i za zajmove između povezanih osoba – rezidenata ako je jedna od njih u povoljnijem poreznom položaju, tj. ako:

  1. ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobitak (npr. posluje na potpomognutim područjima), ili
  2. ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Zatezane kamate

Nova stopa zateznih kamata koju zaračunava porezna uprava od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iznosi 6,11% godišnje.