Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2024. godinu

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2024. godinu

2.1.2024.
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2024. godinu

U Narodnim novinama br. 157/2023. Ministarstvo financija objavilo je godišnju „tržišnu“ kamatnu stopu na zajmove između povezanih osoba za 2024. godinu koja iznosi 3,25%.

Navedena kamatna stopa smatra se najmanjom odnosno najvećom kamatnom stopom koja se može zaračunavati na pozajmice između tuzemnih i inozemnih povezanih osoba za porezne svrhe:

  • ako kamate na zajmove dane povezanoj osobi nerezidentu nisu zaračunane ili su zaračunane po nižoj kamatnoj stopi od propisane, tada se za nezaračunate kamate odnosno za razliku između kamata po propisanoj stopi i stvarno zaračunatih kamata uvećava osnovica poreza na dobit u PD obrascu.
  • ako se kamate na zajmove odobrene od strane povezane osobe nerezidenta plaćaju po stopi višoj od propisane, tada se za razliku između stvarno zaračunate kamate i kamate po propisanoj stopi uvećava osnovica poreza na dobit u PD obrascu.

Navedena kamatna stopa primjenjuje se i za zajmove između povezanih osoba – rezidenata ako je jedna od njih u povoljnijem poreznom položaju, to jest, ako:

  • ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit (npr. posluje na potpomognutim područjima), ili
  • ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Zatezne kamate za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Stopa zateznih kamata koju zaračunava Porezna uprava na zakašnjelo plaćanje poreza i doprinosa za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine iznosi 7,50% godišnje.