izmjene poreznih propisa 2024

Izmjene poreznih zakona od 1. siječnja 2024. godine

17.10.2023.
izmjene poreznih propisa 2024

Hrvatski sabor donio je zakone koji predstavljaju tzv. mini poreznu reformu, a isti će stupiti na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

1. Porez na dobit i porez po odbitku - na snazi od 12.10.2023.

 • Vrijednost sitnog inventara povećana je s 464,53 eura na 665 eura
 • Porezno priznati rashodi darovanja (donacije) mogu biti i viši od 2% prihoda u slučaju darovanja za potrebe financiranja u skladu sa strateškim projektima
 • Ukida se porez po odbitku za usluge istraživanja tržišta i poslovnog savjetovanja (osim isplata u EU nekooperativne jurisdikcije – 25%)
 • Ukida se porez po odbitku i za dividende, udjele u dobiti, kamate i autorske naknade plaćene poduzetnicima s područja Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Island, Lihtenštajn).
 • Propisuje se oslobođenje od poreza po odbitku na kamate i autorske naknade između povezanih društava različitih država članica EU i prije isteka 24 mjesečnog razdoblja držanja udjela u kapitalu, uz odgovarajuće jamstvo.
 • Povećava se stopa poreza po odbitku za isplate u EU nekooperativne jurisdikcije s 20% na 25%.
 • 30. travnja je rok za plaćanje poreza na dobit

 

2. Porez na dodanu vrijednost

 • Porezni obveznik može umanjiti poreznu osnovicu u sljedećim situacijama:
  • Prilikom opoziva ili različitih vrsta popusta, pod uvjetom da se poreznog obveznika kome je isporučeno dobro ili obavljena usluga obavijesti o provedenom ispravku obavijesti
  • Ako poduzetnik ne može naplatiti dio ili cijelo potraživanje duže od jedne godine, a u roku od 6 mjeseci
 • Zaokružuju se svi iznosi u Zakonu, a najznačajnije je povećavanje praga za upis u registar obveznika PDV-a na 40.000 eura (s iznosa od 39.816,84 eura)
 • Pružatelji platnih usluga obvezni su prikupljati detaljne informacije o prekograničnim plaćanjima

 

3. Porez na dohodak i doprinosi

 • Od 1. siječnja ukida se prirez porezu na dohodak.
 • Ukidaju se jedinstvene porezne stope od 20% i 30%. Općine i gradovi mogu odlučiti o novim stopama poreza na dohodak na način da dosadašnja niža stopa poreza na dohodak (trenutno 20%) bude u rasponu od 15% do 23,6%, a viša stopa (trenutno 30%) bude u rasponu od 25% do 35,4%.
 • Iznos osnovnog osobnog odbitka iznosi 560 eura umjesto dosadašnjih 530,90 eura.
 • Zbog ukidanja prireza, povećavaju se porezne stope za konačne dohotke (npr. dohodak od kamata koji se oporezivao po stopi od 10%, oporezivat će se stopom od 12%, a dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava koji se oporezivao po stopi od 20%, oporezivat će se stopom od 24%)
 • Povećavaju se apsolutni iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak.
 • Povećava se prag za primjenu više stope poreza na dohodak (30%) s 47.780 eura na 50.400 eura.
 • Smanjuje se osnovica za I. stup mirovinskog osiguranja. Za bruto plaće do 700 eura fiksna olakšica iznosi 300 eura, dok za plaće od 700,01 do 1.300 eura olakšica se postupno smanjuje, kako je prikazano u tablici ispod:
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa (u EUR)
 Iznos olakšice (u EUR)
Do 700 eura 300 eura
Od 700,01 eura do 1.300 eura 0,5 x (1.300 eura - bruto plaća)
1.300,01 eura i više
 -
 
 • Napojnice: iznos iznad neoporezivog dijela (koji će biti propisan Pravilnikom o porezu na dohodak) oporezivat će se kao konačan drugi dohodak po stopi od 20%, a poslodavac će kroz JOPPD obrazac iskazivati prikupljene napojnice na mjesečnoj razini po OIB-u radnika
 • 28. veljače je rok za plaćanje poreza na dohodak , bez obzira na datum podnošenja prijave poreza na dohodak.
 • Porezni tretman opcijske dodjele udjela u d.o.o-u se izjednačava sa poreznim tretmanom opcijske dodjele dionica čime će se opcijska dodjela udjela u d.o.o.-u tretirati kao dohodak od kapitala.

 

4. Ostali propisi

 • Povećava se raspon za porez na kuće za odmor s dosadašnjih 0,66eura/mdo1,99 eura/m2 na 0,60 eura/m2 do 5,00 eura/m2.