Izmjene poreznih propisa

Izmjene poreznih propisa

22.9.2020.
Izmjene poreznih propisa

U nastavku dajemo kratki pregled najnovijih izmjena kao i prijedloga izmjena poreznih propisa.

Test na koronavirus

Trošak testiranja na koronavirus odnosno na zarazne bolesti što ga plaća poslodavac za svoje radnike ne podliježe plaćanju poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja.

Obračunsko plaćanje PDV-a

PDV na uvoz dobara obavljen do 31. prosinca 2020. godine plaćat će se obračunski tj. bez fizičkog plaćanja.

Izmjene PDV propisa sukladno EU Direktivama

Sukladno izmjenama PDV Direktiva Europske unije, koje je Hrvatska, kao država članica, dužna primjenjivati, u 2021. godini na snagu će stupiti nova PDV pravila kako slijedi:

  • Poseban postupak oporezivanja koji se primjenjuje za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge, tzv. MOSS sustav, primjenjivat će se i na prodaju dobara na daljinu unutar EU.
  • Ukida se minimalna vrijednost uvezenih pošiljki iz zemalja izvan EU od 22 eura na koje se nije plaćao PDV. PDV će se plaćati na sve pošiljke, bez obzira na njihovu vrijednost.

Prijedlozi izmjena poreznih propisa

Ministarstvo financija predložilo je izmjene propisa o PDV-u, porezu na dohodak i porezu na dobit. U nastavku dajemo kratki pregled predloženih izmjena.

Porez na dodanu vrijednost

  • Mogućnost trajnog obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu dobara.
  • Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 7,5 na 15 milijuna kuna.

Porez na dohodak

  • Smanjenje porezne stope s 24% na 20% odnosno s 36% na 30%.
  • Smanjenje porezne stope oporezivanja godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti s 12% na 10%.
  • Uvođenje tzv. nacionalne naknade u iznosu od 800 kuna mjesečno za osobe starije od 65 godina koje nisu skupile (minimalnih) 15 godina radnog staža što je uvjet za stjecanje prava na mirovinu.

Porez na dobit

  • Smanjenje porezne stope s 12% na 10% za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna.
  • Smanjenje stope poreza po odbitku na isplate dividendi s 12% na 10%.

Predložene izmjene poreznih propisa tek trebaju biti upućene u saborsku proceduru na usvajanje. O konačnim verzijama novih poreznih propisa ćemo Vas naknadno obavijestiti.