Povećanje iznosa neoporezivih primitaka

Povećanje iznosa neoporezivih primitaka zaposlenika od 1. listopada 2022. godine

30.9.2022.
Povećanje iznosa neoporezivih primitaka
Dana 28. rujna 2022. godine u Narodnim Novinama objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak. 

Novim pravilnikom povećani su iznosi određenih neoporezivih primitaka, a koji stupaju na snagu 1. listopada 2022. godine te su utvrđena nova pravila vezano uz podmirivanje troškova prehrane zaposlenika, a koja stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Više detalja možete pronaći u nastavku:
 

1) Izmjene vezane uz iznose neoporezivih primitaka

Neoporezivi primitak Do 30.09.2022. (kn) Do 30.09.2022. (kn)
Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 3.000,00 godišnje do 5.000,00 godišnje
Novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika do 5.000,00 godišnje do 7.500,00 godišnje
Dar za dijete do 15 godina starosti do 600,00 godišnje do 1.000,00 godišnje
Dar u naravi do 600,00 godišnje do 1.000,00 godišnje
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 godišnje do 6.000,00 godišnje
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2,00/ km 3,00/ km
Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00/ jednokratno do 10.000,00/ jednokratno

2) Izmjene vezane za podmirivanje troškova prehrane

Od 1. siječnja 2023. godine poslodavci će moći tijekom godine kombinirati način podmirivanja troškova prehrane radnicima. Navedeno znači da će poslodavci svaki mjesec kroz godinu moći odabrati način na koji žele podmirivati navedene troškove zaposlenicima kako slijedi:

  • davanjem novčane paušalne naknade (maksimalno neoporezivo do 500,00 kn mjesečno), ili 
  • pokrićem stvarnih troškova prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije (maksimalno neoporezivo do 1.000,00 kn mjesečno).