Prijedlog Vlade povećanja neoporezivih naknada

Vladin prijedlog povećanja neoporezivih naknada

22.9.2022.
Prijedlog Vlade povećanja neoporezivih naknada
Dana 15. rujna 2022. godine otvoreno je e-savjetovanje vezano uz Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak. Predložene izmjene Pravilnika odnose se na povećanje iznosa neoporezivih primitaka i nova pravila vezano uz podmirivanje troškova prehrane zaposlenika.

Ukoliko izmjene i dopune Pravilnika budu prihvaćene, izmjene koje se odnose na nove iznose neoporezivih primitaka trebale bi stupiti na snagu 1. listopada 2022. godine. Ostale izmjene trebale bi stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Više detalja možete pronaći u nastavku:
 

1) Izmjene i dopune za koje se očekuje da će stupiti na snagu 1. listopada 2022.

Neoporezivi primitak Trenutni iznos (HRK) Predloženi iznos
 (HRK)
Godišnje prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)  3,000.00  5,000.00
Godišnje novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika
 5,000.00  7,500.00
Godišnji dar za dijete do 15 godina starosti  600.00  1,000.00
Godišnje neoporezive novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika  5,000.00  6,000.00
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe – po kilometru  2.00  3.00
Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu  8,000.00  10,000.00

2) Izmjene i dopune za koje se očekuje da će stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine

Sukladno trenutno važećim propisima, poslodavci mogu unutar jednog poreznog razdoblja (tj. godine) pokrivati radnicima troškove prehrane na jedan od sljedećih načina (bez mogućnosti kombiniranja iz mjeseca u mjesec): 

  • Davanjem novčane paušalne naknade (od 1. listopada 2022. godine: maksimalno neoporezivo do 500,00 kn po mjesecu odnosno 6.000,00 kn po godini), ili
  • Pokrićem stvarnih troškova prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije (maksimalno neoporezivo do 1.000,00 kn po mjesecu odnosno 12.000,00 kn po godini).

Prema predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika, poslodavci će od 1. siječnja 2023. godine moći navedene opcije podmirivanja troškova prehrane kombinirati iz mjeseca u mjesec.