Potpora za očuvanje radnih mjesta za studeni i prosinac 2020. godine

Potpore za očuvanje radnih mjesta za studeni i prosinac 2020. godine

14.12.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta za studeni i prosinac 2020. godine

U svrhu poticanja očuvanja radnih mjesta u industrijama pogođenim epidemijom koronavirusa (COVID-19) izmijenjene su odredbe potpora za očuvanje radnih mjesta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje za studeni i prosinac 2020. godine.

U nastavku donosimo pregled navedenih potpora:

 

1. Potpore za očuvanje radnih mjesta za određene sektore i mikropoduzetnike

Iznos potpore Sektorski poslodavci (poslodavci koji posluju u određenim sektorima) Mikropoduzetnici
(bez obzira na djelatnost)
 • do najviše 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, sukladno postotku pada prihoda:
  • od 40% do 44,99% - 2.000 kn,
  • od 45% do 49,99% - 2.500 kn,
  • od 50% do 54,99% - 3.000 kn,
  • od 55% do 59,99% - 3.500 kn,
  • od 60% i više - 4.000 kn.
 • oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II) proporcionalno iznosu potpore.
 Osnovni uvjeti za dobivanje potpore

A) Za sektorske poslodavce

 • Poslovanje u sektorima:
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo,
  • Prijevoz i skladištenje,
  • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom,
  • Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane i pića,
  • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing), putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima,
  • Umjetnost, zabava i rekreacija,
  • Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti,
  • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja te prateće djelatnosti,
  • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača, i
  • Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti.

B) Za mikropoduzetnike (bez obzira na djelatnost)

 • Zapošljavaju 9 ili manje radnika.

Posluju duže od 12 mjeseci

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije):
  • u razdoblju od 1. travnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ili u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019. godine, ako je osnovan prije 1. travnja 2019. godine; ili
  • u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019. godine, ako je osnovan nakon 1. travnja 2019. godine.


Posluju kraće od 12 mjeseci

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije) u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2020. godine.
Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:

 • zaposleni na određeno ili neodređeno,
 • građani RH, EU ili trećih zemalja,
 • zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme,
 • imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj),
 • radnici u podružnicama/ predstavništvima stranih tvrtki.

NE uključuje:

 • radnike zaposlene nakon 31. listopada 2020. godine za potporu za studeni odnosno nakon 30. studenog 2020. godine za potporu za prosinac,
 • suvlasnike s više od 25% udjela i osnivače (osim u slučaju poslodavaca s do 10 radnika, vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih),
 • umirovljenike,
 • strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad.
 Tko mora vratiti potporu?

Poslodavac koji je dobio potporu za 50 i više radnika mora vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja,
 • ako dodijeli opcije ili vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično,
 • isplati članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično bonuse, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa (5.000 kn) i ostale slične primitke,
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite udjele. 
 Rok za prijave
 • Potpora za studeni: od 26. studenog do 25. prosinca 2020. godine.
 • Potpora za prosinac: od 26. prosinca do 25. siječnja 2021. 

 

2. Potpore za očuvanje radnih mjesta za poslodavce kojima je onemogućen ili ograničen rad sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite

Iznos potpore
Poslodavci kojima je onemogućen ili ograničen rad sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (neovisno o sektoru/ djelatnosti)

Zabrana rada u razdoblju od 1 do 14 dana:

 • 2.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II) proporcionalno iznosu potpore.

Zabrana rada u razdoblju duljem od 15 dana:

 • 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II) proporcionalno iznosu potpore.

Ograničen rad:

 • do najviše 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, sukladno postotku pada prihoda:
  • od 40% do 44,99% - 2.000 kn,
  • od 45% do 49,99% - 2.500 kn,
  • od 50% do 54,99% - 3.000 kn,
  • od 55% do 59,99% - 3.500 kn,
  • od 60% i više - 4.000 kn.
 • oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II) proporcionalno iznosu potpore. 
 Nadoknada fiksnih troškova
 • U sklopu potpore za očuvanje radnih mjesta za poslodavce kojima je onemogućen rad sukladno Odluci Stožera civilne zaštite od 27. studenoga 2020. godine, moguće je temeljem posebnog zahtjeva zatražiti dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova, ovisno o ostvarenom padu prihoda.
Osnovni uvjeti za dobivanje potpore

A) Za poslodavce kojima je onemogućen rad

 • Rad je onemogućen sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.
 • Ne moraju dokazivati pad prihoda.
 • Mogu koristiti potporu samo za mjesec u kojem su zatvoreni sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.

B) Za poslodavce kojima je ograničen rad

 • Rad je ograničen sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (npr. ograničenje radnog vremena na kraće radno vrijeme ili ograničenje kapaciteta s obzirom na broj osoba koje mogu boraviti u prostoru, na događaju, u prijevozu i slično) ili su poslovno povezani s poslodavcima kojima je zatvorena djelatnost.
 • Mogu koristiti potporu samo za mjesec u kojem je rad ograničen sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.
  

Posluju duže od 12 mjeseci

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije):
 • u razdoblju od 1. travnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ili u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019. godine, ako je osnovan prije 1. travnja 2019. godine; ili
 • u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019. godine, ako je osnovan nakon 1. travnja 2019. godine.

Posluju kraće od 12 mjeseci

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije) u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2020. godine.
Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:

 • zaposleni na određeno ili neodređeno,
 • građani RH, EU ili trećih zemalja,
 • zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme,
 • imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj),
 • radnici u podružnicama/ predstavništvima stranih tvrtki.

NE uključuje:

 • radnike zaposlene nakon 31. listopada 2020. godine za potporu za studeni odnosno nakon 30. studenog 2020. godine za potporu za prosinac,
 • suvlasnike s više od 25% udjela i osnivače (osim u slučaju poslodavaca s do 10 radnika, vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih),
 • umirovljenike,
 • strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad.
Tko mora vratiti potporu?

Poslodavac koji je dobio potporu za 50 i više radnika more vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja,
 • ako dodijeli opcije ili vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično,
 • isplati članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično bonuse, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa (5.000 kn) i ostale slične primitke,
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite udjele.
Rok za prijave
 • Potpora za studeni: od 26. studenog do 25. prosinca 2020. godine.
 • Potpora za prosinac: od 26. prosinca do 25. siječnja 2021.