employment retention

Potpore za očuvanje radnih mjesta za siječanj i veljaču 2021. godine

10.1.2021.
employment retention

Radi poticanja očuvanja radnih mjesta u industrijama pogođenim epidemijom koronavirusa (COVID-19) produljeno je trajanje potpora za očuvanje radnih mjesta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za siječanj i veljaču 2021. godine.

U nastavku donosimo pregled navedenih potpora:

1. Potpore za očuvanje radnih mjesta za određene sektore i mikropoduzetnike

Iznos potpore Sektorski poslodavci (poslodavci koji posluju u određenim sektorima) Mikropoduzetnici
(bez obzira na djelatnost)
 • do najviše 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, sukladno postotku pada prihoda:
  • od 40% do 44,99% - 2.000 kn,
  • od 45% do 49,99% - 2.500 kn,
  • od 50% do 54,99% - 3.000 kn,
  • od 55% do 59,99% - 3.500 kn,
  • od 60% i više - 4.000 kn.
 • oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II) proporcionalno iznosu potpore. 
Osnovni uvjeti za dobivanje potpore

A) Za sektorske poslodavce

 • Poslovanje u sektorima:
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo,
  • Prijevoz i skladištenje,
  • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom,
  • Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane i pića,
  • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing), putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima,
  • Umjetnost, zabava i rekreacija,
  • Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti,
  • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja te prateće djelatnosti,
  • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača, i
  • Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti.

B) Za mikropoduzetnike (bez obzira na djelatnost)

 • Zapošljavaju 9 ili manje radnika.

Posluju duže od 12 mjeseci

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije):
  • u razdoblju od 1. travnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine ili u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2020. godine, ako je osnovan prije 1. srpnja 2019. godine; ili
  • u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2020. godine, ako je osnovan nakon 1. srpnja 2019. godine. 

Posluju kraće od 12 mjeseci

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije) u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na prosinac 2020. godine.
 Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:

 • zaposleni na određeno ili neodređeno,
 • građani RH, EU ili trećih zemalja,
 • zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme,
 • imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj),
 • radnici u radnici u podružnicama/ predstavništvima stranih tvrtki.

NE uključuje:

 • radnike zaposlene nakon 31. prosinca 2020. godine za potporu za siječanj odnosno nakon 31. siječnja 2021. godine za potporu za veljaču,
 • suvlasnike s više od 25% udjela i osnivače (osim u slučaju poslodavaca s do 10 radnika, vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih),
 • umirovljenike,
 • strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad.
 Tko mora vratiti potporu?

Poslodavac koji je dobio potporu za 50 i više radnika mora vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja,
 • ako dodijeli opcije ili vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično,
 • isplati članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično bonuse, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa (5.000 kn) i ostale slične primitke,
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite udjele.
 Rok za prijave
 • Potpora za siječanj: od 26. siječnja do 25. veljače 2021. godine.
 • Potpora za veljaču: od 26. veljače do 25. ožujka 2021 godine. 

 

2. Potpore za očuvanje radnih mjesta za poslodavce kojima je onemogućen ili ograničen rad sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite

Iznos potpore
Poslodavci kojima je onemogućen ili ograničen rad sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (neovisno o sektoru/ djelatnosti)

Zabrana rada u razdoblju od 1 do 14 dana:

 • 2.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II) proporcionalno iznosu potpore.

Zabrana rada u razdoblju duljem od 15 dana:

 • 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II) proporcionalno iznosu potpore.

Ograničen rad:

 • do najviše 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, sukladno postotku pada prihoda:
  • od 40% do 44,99% - 2.000 kn,
  • od 45% do 49,99% - 2.500 kn,
  • od 50% do 54,99% - 3.000 kn,
  • od 55% do 59,99% - 3.500 kn,
  • od 60% i više - 4.000 kn.
 • oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II) proporcionalno iznosu potpore.
Osnovni uvjeti za dobivanje potpore

A) Za poslodavce kojima je onemogućen rad

 • Rad je onemogućen sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.
 • Ne moraju dokazivati pad prihoda.
 • Mogu koristiti potporu samo za mjesec u kojem su zatvoreni sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.
 • Mogu sklopiti s Poreznom upravom tzv. Upravni ugovor i time odgoditi plaćanje poreznog duga za porezne obveze dospjele za vrijeme trajanja obustave rada. Odgoda plaćanja se može tražiti na razdoblje do 24 mjeseca, ali uz obračun umanjene godišnje zakonske zatezne kamate po stopi od 2,75%.

B) Za poslodavce kojima je ograničen rad

 • Rad je ograničen sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (npr. ograničenje radnog vremena na kraće radno vrijeme ili ograničenje kapaciteta s obzirom na broj osoba koje mogu boraviti u prostoru, na događaju, u prijevozu i slično) ili su poslovno povezani s poslodavcima kojima je zatvorena djelatnost.
 • Mogu koristiti potporu samo za mjesec u kojem je rad ograničen sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.

Posluju duže od 12 mjeseci

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije):
  • u razdoblju od 1. travnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine ili u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2020. godine, ako je osnovan prije 1. srpnja 2019. godine; ili
  • u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2020. godine, ako je osnovan nakon 1. srpnja 2019. godine.

Posluju kraće od 12 mjeseci

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije) u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na prosinac 2020. godine.
Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:

 • zaposleni na određeno ili neodređeno,
 • građani RH, EU ili trećih zemalja,
 • zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme,
 • imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj),
 • radnici u podružnicama/ predstavništvima stranih tvrtki.

NE uključuje:

 • radnike zaposlene nakon 31. prosinca 2020. godine za potporu za siječanj odnosno nakon 31. siječnja 2021. godine za potporu za veljaču,
 • suvlasnike s više od 25% udjela i osnivače (osim u slučaju poslodavaca s do 10 radnika, vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih),
 • umirovljenike,
 • strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad. 
Tko mora vratiti potporu?

Poslodavac koji je dobio potporu za 50 i više radnika more vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja,
 • ako dodijeli opcije ili vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično,
 • isplati članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično bonuse, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa (5.000 kn) i ostale slične primitke,
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite udjele.
Application deadline
 • Potpora za siječanj: od 26. siječnja do 25. veljače 2021. godine.
 • Potpora za veljaču: od 26. veljače do 25. ožujka 2021 godine. 

 

3. Nadoknada fiksnih troškova za poslodavce kojima je onemogućen rad

 • U sklopu potpore za očuvanje radnih mjesta za poslodavce kojima je onemogućen rad (ali ne i za druge kategorije poduzetnika) sukladno Odluci Stožera civilne zaštite od 27. studenoga 2020. godine, može se temeljem posebnog zahtjeva zatražiti dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za prosinac 2020. godine, sukladno uvjetima navedenim u nastavku:
  • Pad prihoda u prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine (odnosno studeni 2020. godine ako posluje kraće od 12 mjeseci) od najmanje 60%.
  • Za pad prihoda od 60% do 90% nadoknada fiksnih troškova razmjerno padu prihoda, a za pad prihoda iznad 90% nadoknada fiksnih troškova u cijelosti.
  • Fiksni troškovi, između ostalih, uključuju mjesečni trošak najma poslovnog prostora, režijske troškove, trošak usluga knjigovodstvenog servisa i slično.
  • Rok za predaju Zahtjeva za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova Ministarstvu financija, Poreznoj upravi je 15. veljače 2021. godine.