E-komunikacija sa sudovima

E-komunikacija sa sudovima

6.8.2020.
E-komunikacija sa sudovima

Temeljem Zakona o parničnom postupku sve pravne osobe moraju zatražiti pristup za tzv. e-komunikaciju sa sudovima, bez obzira imaju li kakve sudske sporove ili ne. Sustavom e-komunikacije slat će se npr. tužbe, rješenja, presude itd.

Za pristup treba napraviti sljedeće:

  • pribaviti tzv. elektroničku vjerodajnicu (od FINA-e, banke, AKD-a, itd.);
  • upisati se u interni registar Ministarstva pravosuđa;
  • pribaviti potpisni certifikat (od FINA-e, AKD-a, MUP-a).

Pravne osobe pristup moraju zatražiti najkasnije do 1. rujna 2020. godine.