Hrvatska ulazi u Schengen

Hrvatska ulazi u Schengen

8.12.2022.
Hrvatska ulazi u Schengen

1. siječnja 2023. ukidaju se granične kontrole na kopnenim i pomorskim graničnim prijelazima, a na proljeće, 26. ožujka 2023., u zračnim lukama.