Konverzija temeljnog kapitala u euro

Konverzija temeljnog kapitala u euro

12.10.2022.
Konverzija temeljnog kapitala u euro

Zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, donesene su izmjene Zakona o trgovačkim društvima („ZTD“) koje određuju način konverzije temeljnog kapitala iz kune u euro.

Izmjenama ZTD-a predviđeno je sljedeće:

I. Za dionička društva

  • najniži iznos temeljnog kapitala je 25.000,00 EUR (ranije: 200,000,00 HRK)
  • najniži nominalni iznos dionice je 1,00 EUR (ranije: 10,00 HRK), a svi nominalni iznosi veći od 1 EUR moraju biti izraženi cijelim brojem (npr. 2,00 EUR, 3,00 EUR, itd.)

Postojeća dionička društva moraju prilikom prve promjene temeljnog kapitala, a najkasnije do 1. siječnja 2024. godine uskladiti iznose temeljnog kapitala i dionica.

 

II.Za društva s ograničenom odgovornošću

  • najniži iznos temeljnog kapitala je 2.500,00 EUR (ranije: 20.000,00 HRK)
  • najniži nominalni iznos poslovnog udjela je 10,00 EUR (ranije: 200,00 HRK), a svi nominalni iznosi veći od 10,00 EUR moraju biti izraženi cijelim brojem kao višekratnici broja 10 (npr. 20,00 EUR, 30,00 EUR, itd.)

Postojeća društva moraju prilikom prve promjene temeljnog kapitala, a najkasnije do 1. siječnja 2026. godine uskladiti iznose temeljnog kapitala i poslovnih udjela.

 

Za društva koja se ne usklade s gore navedenim izmjenama, sudski registar pokrenut će postupak brisanja.