cijepljenje protiv zaraznih bolesti

Cijepljenje protiv zaraznih bolesti je neoporezivo

29.10.2020.
cijepljenje protiv zaraznih bolesti

Sukladno zadnjim izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koje su na snazi od 20. listopada 2020. godine, cijepljenje protiv zaraznih bolesti koje poslodavac na svoj teret omogućuje svojim radnicima ne smatra se oporezivim primitkom radnika, ako se cijepljenje obavi do 31. prosinca 2020. godine.

Potpore za radnike

U svrhu poticanja očuvanja radnih mjesta u industrijama pogođenim epidemijom koronavirusa (COVID-19) izmijenjene su odredbe potpora za očuvanje radnih mjesta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od listopada do prosinca 2020. godine.

U nastavku donosimo pregled navedenih potpora:

1. Potpore za očuvanje radnih mjesta za određene sektore i mikropoduzetnike

Iznos potpore

Sektorski poslodavci (poslodavci koji posluju u određenim sektorima) 

Mikropoduzetnici
(bez obzira na djelatnost) 
 • do najviše 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, sukladno postotku pada prihoda:
  • od 40% do 44,99% - 2.000 kn,
  • od 45% do 49,99% - 2.500 kn,
  • od 50% do 54,99% - 3.000 kn,
  • od 55% do 59,99% - 3.500 kn,
  • od 60% i više - 4.000 kn.
 • oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II) proporcionalno iznosu potpore.
 Osnovni uvjeti za dobivanje potpore

A) Za sektorske poslodavce

 • Poslovanje u sektorima:
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo,
  • Prijevoz i skladištenje,
  • Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom,
  • Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane i pića,
  • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing), putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima,
  • Umjetnost, zabava i rekreacija,
  • Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti,
  • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja te prateće djelatnosti, i
  • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača.

B) Za mikropoduzetnike (bez obzira na djelatnost)

 • Zapošljavaju 9 ili manje radnika.

Posluju duže od 12 mjeseci

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije):

  • u razdoblju od 1. travnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ako je osnovan prije 1. travnja 2019. godine; ili
  • u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019. godine, ako je osnovan nakon 1. travnja 2019. godine.

Posluju kraće od 12 mjeseci

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije) u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji za koji traže potporu u odnosu na lipanj 2020. godine.
 Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:

 • zaposleni na određeno ili neodređeno,
 • građani RH, EU ili trećih zemalja,
 • zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme,
 • imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj),
 • radnici u radnici u podružnicama/ predstavništvima stranih tvrtki.

NE uključuje:

 • radnike zaposlene nakon 30. rujna 2020. godine,
 • suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i slično (osim u slučaju poslodavaca s do 10 radnika, vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih),
 • umirovljenike,
 • strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad.
 Tko mora vratiti potporu?

Poslodavac koji je dobio potporu za 50 i više radnika mora vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja,
 • ako dodijeli opcije ili vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično,
 • isplati članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično bonuse, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa (5.000 kn) i ostale slične primitke,
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite udjele.
 Rok za prijave
 • Potpora za listopad: od 26. listopada do 25. studenog 2020. godine.
 • Potpora za studeni: od 26. studenog do 25. prosinca 2020. godine.
 • Potpora za prosinac: od 26. prosinca do 25. siječnja 2021.

 

2. Potpore za očuvanje radnih mjesta za poslodavce kojima je onemogućen ili ograničen rad sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite

Iznos potpore   Poslodavci kojima je onemogućen ili ograničen rad sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (neovisno o sektoru/ djelatnosti)

Zabrana rada u razdoblju duljem od 15 dana:

 • 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II) proporcionalno iznosu potpore. 

Zabrana rada u razdoblju od 1 do 14 dana:

 • 2.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II) proporcionalno iznosu potpore. 
 Osnovni uvjeti za dobivanje potpore

A) Za poslodavce kojima je onemogućen rad

 • Rad je onemogućen sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.
 • Ne moraju dokazivati pad prihoda.
 • Mogu koristiti potporu samo za mjesec u kojem su zatvoreni sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.

B) Za poslodavce kojima je ograničen rad

 • Rad je ograničen sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (npr. ograničenje radnog vremena na kraće radno vrijeme ili ograničenje kapaciteta s obzirom na broj osoba koje mogu boraviti u prostoru, na događaju, u prijevozu i slično).
 • Mogu koristiti potporu samo za mjesec u kojem je rad ograničen sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite.

Posluju duže od 12 mjeseci

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije):

  • u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019. godine; ili
  • u razdoblju od 1. travnja 2020. godine do 30. rujna 2020 godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Posluju kraće od 12 mjeseci

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca ili financijske projekcije) u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji za koji traže potporu u odnosu na lipanj 2020. godine. 
 Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:

 • zaposleni na određeno ili neodređeno,
 • građani RH, EU ili trećih zemalja,
 • zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme,
 • imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj),
 • radnici u podružnicama/ predstavništvima stranih tvrtki.

NE uključuje:

 • radnike zaposlene nakon 30. rujna 2020. godine,
 • suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i slično (osim u slučaju poslodavaca s do 10 radnika, vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih),
 • umirovljenike,
 • strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad.
 Tko mora vratiti potporu?

Poslodavac koji je dobio potporu za 50 i više radnika more vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja,
 • ako dodijeli opcije ili vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično,
 • isplati članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično bonuse, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa (5.000 kn) i ostale slične primitke,
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite udjele.
 Rok za prijave
 • Potpora za listopad: od 26. listopada do 25. studenog 2020. godine.
 • Potpora za studeni: od 26. studenog do 25. prosinca 2020. godine.
 • Potpora za prosinac: od 26. prosinca do 25. siječnja 2021.

 

3. Potpore za očuvanje radnih mjesta - skraćeno radno vrijeme

Iznos potpore 
 • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70% mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.800 kn mjesečno neto po radniku.
 • Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore, za koje će mu se izvršiti povrat sukladno odobrenoj potpori.
 • Isplata do 30. u mjesecu za prethodni mjesec. 
 Osnovni uvjeti za dobivanje potpore
 • Osnovni kriterij: očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%.
 • Pad prihoda u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine (ili veljaču 2020. godine ako posluje kraće od 12 mjeseci) na temelju predanih PDV obrazaca ili financijske projekcije.
 • Poslodavac mora dokazati poteškoće u poslovanju putem vjerodostojne dokumentacije zbog jednog od sljedećih razloga:
  • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
  • onemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
  • onemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
  • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.
 Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci koji zapošljavaju 10 i više radnika.

 • od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika,
 • od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

NE uključuje:

 • poslodavce koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a nakon 29. veljače 2020. godine,
 • poslodavce koji nisu isplatili plaću za prethodne mjesece,
 • udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit,
 • poslodavce koji primaju potporu za očuvanje radnih mjesta od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po drugoj osnovi.
 Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:

 • zaposleni na određeno ili neodređeno,
 • zaposleni na puno radno vrijeme,
 • zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine ili ranije.

NE uključuje:

 • vlasnike i suvlasnike s više od 25% udjela u kapitalu društva, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i slično,
 • radnike kojima teče otkazni rok,
 • radnike koji rade na daljinu.
 Tko mora vratiti potporu?

Poslodavac koji je dobio potporu mora vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja,
 • ako dodijeli opcije ili vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično,
 • isplati članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično bonuse, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa (5.000 kn) i ostale slične primitke,
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite udjele.
 Rok za prijave
 • Do kraja tekućeg mjeseca za naredni mjesec.