BRŽE I LAKŠE OSNIVANJE I ZATVARANJE DRUŠTAVA

Crowe Croatia
24.4.2019.
Hrvatski Sabor donio je paket zakona koji uskoro stupaju na snagu, a kojima se olakšava osnivanje i zatvaranje/ likvidacija trgovačkih društava.

Bitne promjene vezane za osnivanje trgovačkih društava su sljedeće:

  • Rješenje o upisu u sudski registar mora se donijeti u roku od 5 dana od dana podnošenja prijave za upis u sudski registar (a ne u roku 15 dana kao što je do sada bilo);
  • Predmet poslovanja ne upisuje se u sudski registar (upis predmeta poslovanja zbog svoje kompleksnosti do sada je bio glavna zapreka brzini osnivanja društva);
  • Javno ovjereni potpisi članova uprave i likvidatora više se ne dostavljaju u sudski registar što uvelike pojeftinjuje i ubrzava postupak;
  • Osnivač prilikom osnivanja društva mora uplatiti najmanje jednu četvrtinu temeljnog kapitala (do sada je načelno minimalni iznos uplate u novcu bio 10.000,00 kuna);
  • Prijavu za upis u sudski registar uz javne bilježnike, mogu podnositi i odvjetnici;
  • Za svako društvo potrebno je upisati najmanje jednu e-mail adresu;
  • Naziv trgovačkog društva mora se razlikovati od naziva drugog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (a ne kao do sada da se mora razlikovati od naziva drugog društva upisanog kod istog sudskog registra Trgovačkog suda).

Bitne promjene vezane za zatvaranje/ likvidaciju trgovačkih društava su sljedeće:

  • Uvodi se mogućnost prestanka društva po skraćenom postupku u roku od mjesec dana bez provođenja likvidacije ako svi članovi društva daju izjavu da jamče za obveze društva nakon likvidacije;
  • Poslovne knjige i dokumentaciju likvidatori društva predaju Hrvatskoj gospodarskoj komori na čuvanje umjesto sudskim registrima Trgovačkih sudova.