Izmjene Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona

Izmjene Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona u 2022. godini

12.1.2022.
Izmjene Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona
Donacije za potresom pogođena područja

Izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona (Nar. nov., br. 144/21.) produženo je razdoblje za godinu dana, odnosno do 31. prosinca 2022. godine u kojem se mogu dati neoporezive donacije za pomoć osobama s područja za koja je proglašena katastrofa uzrokovana potresom (Sisačko-moslavačka, Zagrebačka i Karlovačka županija). 

Obveznici PDV-a oslobođeni su plaćanja PDV-a na dobra i usluge za pomoć navedenim područjima donirana do kraja 2022. godine.

Donacije koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe na navedenim područjima dane pravnim ili fizičkim osobama porezno su priznati rashodi za svrhe poreza na dobit i porezno priznati izdaci za svrhe oporezivanja dohotka.

Ove odredbe primjenjuju se na podnošenje prijave poreza na dobit i prijava poreza na dohodak za 2020., 2021. i 2022. godinu i donacije dane do 31. prosinca 2022. godine.