Porezni nadzor

Krešimir Lipovšćak
10.3.2021.
Porezni nadzor

Porezni nadzor - što je bitno i može li se za njega pripremiti?

Po prirodi stvar svi se boje poreznog nadzora.  S obzirom na stanje državnih financija, razumno je očekivati u sljedećim razdobljima pojačani porezni nadzor poduzetnika.  U ovom članku želimo ukratko opisati kako se pripremiti i što napraviti kada dođe porezni nadzor.

 

Što nije nadzor?

Kažu da nije dobro počinjati negativnom definicijom. Međutim postoji poprilična zabuna oko toga kada je porezna uprava započela nadzor a kada nije. Npr. traženje poslovnih knjiga, odgovaranje na pitanja vezano za obradu prijave poreza na dobit ili ispitivanje pojedinih činjenica jer se kod nekog drugog vodi nadzor, nije porezni nadzor nego prikupljanje podatka vezano za rutinerske, svakodnevne zadatke porezne uprave.

 

Zašto i kome nadzor dolazi?

Ovo pitanje svi postavljaju i kod ovog pitanja postoje razni mitovi i legende.

Porezna uprava odlučuje kod kojeg će poreznog obveznika provoditi porezni nadzor, vodeći računa o poreznoj snazi poreznog obveznika. procjeni rizika, pri čemu prioritet imaju veliki poduzetnici te porezni obveznici koji koriste razne porezne pogodnosti.  Ostali razlozi koji vode nadzoru a nisu posebno navedeni su neuredna predaja poreznih prijava ili neispunjavanje poreznih obveza, veći povrat PDV-a, duži period poslovanja s gubicima, vezani nadzor (npr. kod jednog poduzetnika se utvrdi porezna prijevara i tada je moguć nadzor dobavljača i kupaca tog poduzetnika).

Nadzor ne dolazi u slučaju zastare poreznog nadzora ili dodjeljivanja tzv. posebnog statusa.

 

Može li se pripremiti za porezni nadzor?

Činjenica jest da se za potres ne možete pripremiti jer ne znate kada će se dogoditi. No za porezni nadzor možete se pripremiti. Porezni propisi se često mijenjaju i teško ih je pratiti pa je time je i rizik nenamjerne greške veći.

Stoga barem jednom godišnje napravite poreznih pregled kritičnih točki vašeg poslovanja.  Kao što automobili jednom godišnje moraju na servis odnosno tehnički pregled, tako i vaše poslovanje zaslužuje pregled. Tu je također važno napomenuti da revizija financijskih izvješća ne znači da su porezi dobro obračunati ili porezni propisi dobro primijenjeni. Porezi nisu primarni fokus niti zadaća revizije.

 

Kako započinje nadzor?

Nadzor započinje tako da dobijete obavijest o poreznom nadzoru. Obavijest o poreznom nadzoru mora biti dostavljena poreznom obvezniku najkasnije osam dana prije početka poreznog nadzora. Obavijest o poreznom nadzoru dostavlja se poreznom obvezniku ili osobi koja je imenovana od strane poreznog obveznika.
Iznimno nema dostave obavijesti o poreznom nadzoru ako bi se time ugrozila svrha poreznog nadzora (u pravilu kod sumnje na porezne prijevare odnosno utaju poreza).

 

Što je bitno kada nadzor dođe?

Najbitniji je dojam. Pri tome ne mislimo na činjenicu kako se oblačite ili kako izgledate, već o tome da li uredno vodite računovodstvene evidencije te na brzinu kojom dostavljate podatke nadzoru jer time ostavljate dojam urednog poreznog obveznika što može utjecati na daljnji tijek nadzora kao i na ocjenu dokumentacije koju ste dostavili. Nadalje, treba svakako provjeriti da li je dokumentacija koja će biti dostavljena uredna i nije kontradiktorna proknjiženim transakcijama ili zbog pogrešnog naziva može dovesti do krivog zaključka odnosno tumačenja dostavljene dokumentacije.  Također, u tijeku nadzora inspektori postavljaju brojna pitanja – ukoliko ste laik i ne razumijete što nadzor pita, to može dovesti do krivih zaključaka i posljedica.  Na primjer pitanje da li je XY boravio u nekom mjestu, gdje je preuzeto osobno vozilo, tko njime upravlja, itd. Ta sva pitanja nisu nasumična niti small talk nego proizlaze iz predane dokumentacije, a pomoću njih nadzor pokušava utvrditi ispravni porezni tretman ili činjenicu da li je neka usluga pružena ili ne, kao i ostale bitne činjenice u nadzoru.

 

Kako nadzor završava?

O ishodu poreznog nadzora, prije sastavljanja zapisnika, porezni nadzor treba obaviti zaključni razgovor s poreznim obveznikom ili s osobom koju je imenovao porezni obveznik.  Na tom razgovoru porezni nadzor mora raspraviti sporne činjenice, pravne ocjene, zaključke i njihove učinke na utvrđivanje porezne obveze te o tome sačiniti zabilješku.  Na tom sastanku se mogu raspraviti svi dokumenti i dokazi. Na tom sastanku porezna uprava predlaže i poreznu nagodbu.

 

Možete li se nagoditi s poreznom upravom?

Porezna uprava  i porezni obveznik mogu za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora sve do uručenja zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru sklopiti poreznu nagodbu.
Predmet porezne nagodbe može biti: novoutvrđena porezna obveza u postupcima u kojima je porezna osnovica utvrđena procjenom, rok plaćanja novoutvrđenih obveza i smanjenje obveze po osnovi zatezne kamate.

Uvjet za sklapanje porezne nagodbe je prihvaćanje novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora od strane poreznog obveznika i njegovo odricanje od prava na korištenje pravnih lijekova.

Kada je novoutvrđena obveza utvrđena procjenom, novoutvrđena porezna obveza može se smanjiti za ukupno 5 %.

 

Što se tiče smanjenja obveze plaćanja zateznih kamata primjenjuju se sljedeći kriteriji:

  • Ako se obveza plaća na dan zaključenja nagodbe, kamate se smanjuju razmjerno iznosu uplaćenih novoutvrđenih poreznih obveza od 10 % do 100 %
  • za plaćanje cijeloga iznosa novoutvrđenih poreznih obveza ili ostatka iznosa novoutvrđenih obveza u roku od 90 dana od dana sklapanja porezne nagodbe kamate se smanjuju za 50 %.
  • obveze po osnovu utvrđenih zateznih kamata u postupku poreznog nadzora koje proizlaze iz obveze uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje (tzv. drugi stup) ne mogu se smanjivati.

Porezna nagodba ne može se sklopiti ako je u tijeku poreznog nadzora utvrđeno postojanje sumnje o počinjenju kaznenog djela.

Porezna nagodba ima snagu izvršnog rješenja donesenog u postupku poreznog nadzora. Ako se porezna nagodba odnosi samo na dio novoutvrđene porezne obveze, porezni postupak će se nastaviti u odnosu na preostali dio novoutvrđene porezne obveze, a u izreci poreznog rješenja naznačit će se postojanje porezne nagodbe.

Ako ne sklopite poreznu nagodbu kada morate platiti?

Nakon završnog sastanka i ako odbijete nagodbu, slijedi zapisnik na koji se možete žaliti.  Nakon toga dolazi prvostupanjsko rješenje na koje se također možete žaliti, a nakon drugostupanjskog rješenja kojim je potvrđeno prvostupanjsko rješenje morate platiti. Ako se želite dalje žaliti, morate podnijeti upravnu tužbu no ona u pravilu ne odgađa izvršenje odnosno naplatu.

 

Što je upravna tužba?

Upravna tužba podnosi se jednom od četiri upravna suda protiv drugostupanjskog rješenja.  Upravni sud može odlučiti da tužba ima odgojni učinak (to jest da porezni obveznik ne mora platiti odmah poreznu obvezu) ako bi se izvršenjem poreznom obvezniku nanijela šteta koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije protivna javnom interesu. U praksi sudovi većinom odbijaju prijedloge za odgode. Međutim, u pojedinim slučajevima pogrešne primjene zakona to je jedini način da se spor riješi u korist poreznog obveznika. Nezadovoljna strana može podnijeti žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Zaključno, porezni nadzor može biti dug i posljedično skup postupak. Stoga je kvalitetna priprema i kontrola izuzetno bitna jednako kao i stručna komunikacija tijekom nadzora jer značajno štedi vrijeme i novac.

Javite nam se!
Ukoliko Vas zanima kako Crowe stručnjaci mogu pomoći u vezi s poreznim nadzorom i drugim oblicima savjetovanja, bit će nam drago da dogovorimo online sastanak u terminu koji Vam odgovara.

Pretplatite se na naš newsletter

*Bez naplate