Audit

Audit

Naše auditorské služby vycházejí z mezinárodních standardů a pokrývají hlavní rizika Vašeho podnikání
Přináší Vám Váš auditor hodnotu, kterou si zasloužíte?

V Crowe kombinujeme naše mnohaleté znalosti a zkušenosti nabyté při auditech podniků různého zaměření a různých odvětví s globálním know-how sdílenými v mezinárodní sítí Crowe tak, abychom vždy vyšli vstříc co nejlépe právě Vašim potřebám.

Audit
Auditorské služby Crowe vycházejí z mezinárodních standardů (ISA) a pokrývají hlavní rizika související s vaším podnikáním. Nabízíme vám:

Audit a ověření

Statutární audit účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek připravených podle české legislativy či mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví (IFRS)

Audit nebo prověrka účetních závěrek připravených podle české legislativy či mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)

Audit pro zvláštní účely 
(ověřování jednotlivých prvků účetní závěrky, ověřování zahajovacích rozvah apod.)

Prověření specifické oblasti 
vaší činnosti (např. na základě dohodnutých postupů)

Audit nebo prověrka konsolidačního balíčku, který zahrnuje ověření podkladů pro konsolidaci mateřské společnosti podle IFRS, US GAAP nebo jiných účetních principů

 


Příprava na audit

Pomůžeme vám i s přípravou na audit

  • Připravíme účetní závěrky podle českých účetních standardů včetně přípravy výroční zprávy a zprávy o vztazích
  • Připravíme účetní závěrky podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví
  • Připravíme konsolidované účetní závěrky
  • Připravíme konsolidační balíček
  • Připravíme stanoviska k řádnému zaznamenávání komplexních účetních transakcí (podle českých či IFRS standardů)

Kontakt

Tomas Uvira
Tomáš Uvíra
Audit Manager
Crowe