transakcni poradenstvi

Transakční poradenství a podnikové kombinace v České republice

Poradenské služby

Potřeby investorů se v průběhu času mění a dochází tak k různým typům transformací podnikových struktur, k fúzím, akvizicím nebo štěpení společností. Tým odborníků v Crowe poskytuje poradenské služby v následujících oblastech.

Due diligence

Due diligence je prověrkou podnikových informací, která zahrnuje hloubkovou kontrolu zejména po stránce právní, finanční a daňové. Cílem této kontroly je poskytnout důvěryhodné, relevantní a nezaujaté informace pro potřeby klienta. Jelikož, jak je v oblasti M&A (mergers & acquisitions) zvykem, jednotlivé transakce vykazují vysokou míru specifičnosti, je due diligence na rozdíl od statutárního auditu zaměřeno na oblasti, které jsou vyžádány konkrétním klientem. Ačkoliv se due diligence provádí zpravidla na požadavek kupujícího, není neobvyklé ani provedení na přání prodávajícího, či banky.

S našimi daňovými poradci a se spolupracujícími advokáty jsme schopni nabídnout klientovi kompletní prověrku všech výše uvedených oblastí. Ozvěte se nám a připravíme pro Vás nabídku šitou na míru!

Auditní služby při podnikových kombinacích

Náš auditní tým je plně připraven poskytnout auditní služby pro potřeby podnikových kombinací a transformací:

  • Audit fúzujících společností: Povinnost auditu mají všechny společnosti, které jsou součástí fúze, a to za předpokladu, že alespoň jedna ze společností měla povinný audit ze zákona;
  • Zpracování zahajovací rozvahy: Zpracování zahajovací rozvahy po fúzi či rozdělení je nutnou součástí fúzí a dělení společností. Pokud si nejste jistí, jak k přípravě zahajovací rozvahy přistoupit, rádi Vám pomůžeme;
  • Audit zahajovací rozvahy: Pokud byly konečné účetní závěrky společností vstupujících do podnikové kombinace povinně auditovány, je potřeba, aby byla auditovaná i zahajovací rozvaha zpracovaná k rozhodnému dni.

Kontaktujte našeho odborníka

Tomas Uvira
Tomáš Uvíra
Audit and Accounting Director
Crowe

Auditní služby