Internal audit

Služby interního auditu v České republice

Co zahrnuje interní audit

Interní audit prováděný externími subjekty zahrnuje nezávislé, objektivní ověřovací a poradenské činnosti, zaměřené na zlepšování a zefektivnění provozních procesů organizace. Interní audit vznikl jako reakce na rizika uvnitř organizace. Naše auditorské služby se zaměřují na identifikaci a řízení klíčových rizikových oblastí.

V době velkých korporátních společností je role a rozsah interního auditu obsáhlejší, než kdy dříve a pokrývá všechny zásadní procesy v organizaci. Globalizace významně přispěla k tomu, že majitelé společností nemají kontrolu nad svými společnostmi a tuto kontrolu přenechávají lokálnímu managementu, který může mít jiné cíle, než tisíce kilometrů vzdálení vlastníci. Zejména nadnárodní společnosti tak začaly v poslední době zakládat vlastní oddělení interního auditu, které vlastníkům společností pomáhá nahlédnout pod pokličku svých zahraničních investic. Oddělení interního auditu velmi často spolupracuje s externími auditorskými subjekty vzhledem k jejich objektivnosti a nezávislosti.

Interní audit – profesionální podpora

Tým odborníků auditorské společnosti Crowe poskytuje služby interního auditu v oblasti:

Nastavení a diagnostika interního auditu

Při poskytování této služby si klademe za cíl zefektivnit a zlepšit interní procesy ve společnosti. Poskytované služby jsou vždy přizpůsobeny na míru potřebám klienta. Při provádění interního auditu se zaměřujeme na:

  • Identifikaci rizikových oblastí v interních procesech společnosti;
  • Nastavení kontrolních bodů interních procesů, zpracování plánu interních kontrol;
  • Zlepšování funkce interního auditu a příprava změn interních procesů.

Outsourcing interního auditu

V případě, že klient nemá lokální oddělení interního auditu, případně pokud potřebuje doplnit auditorský tým, jsme schopni poskytnout naše odborníky, kteří interní audit provedou dle požadavků skupinového interního auditora nebo vedení společnosti. Outsourcing interního auditu je poskytován ve formě:

  • Samostatného provedení interního auditu včetně vypracování závěrečné zprávy z interního auditu;
  • Doplnění interního auditorského týmu společnosti našimi odborníky;
  • Participace na SOX auditech (Sarbanes-Oxley), a další.

Naše zkušenosti jsme nenačerpali pouze jako externí a interní auditoři. Někteří odborníci v Crowe jsou bývalými finančními manažery nadnárodních korporací s letitou zkušeností v oblasti nastavování interních procesů. Správné nastavení interních procesů zamezujících podvodnému jednání uvnitř společnosti a zefektivňujících denní činnosti je klíčem k úspěchu Vaší společnosti.

Kontaktujte našeho odborníka

touv
Tomáš Uvíra
Audit and Accounting Director
Crowe 

Auditní služby