Dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot

Dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot

Lucie Šutovská
23.05.2022
Dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot
Ve snaze zmírnit dopady skokového zdražení benzinu a nafty byl předložen návrh na přechodné snížení spotřební daně o 1,50 Kč na litr, a to v období od začátku června 2022 do konce září 2022. Tento návrh byl Sněmovnou schválen ve zrychleném legislativním procesu již v prvním čtení a putoval k projednání do Senátu, který jej schválil 11.5.2022. Nyní, po podpisu prezidenta, čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Dočasné snížení spotřební daně je jedním z vládou navrhovaných způsobů k řešení prudkého nárůstu cen pohonných hmot, které k polovině března vystoupaly na rekordní maxima v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, který vedl ke zdražení ropy a zároveň k oslabení koruny vůči dolaru. Litr benzinu v tomto období vystoupal na cenu 47,26 Kč a u nafty cena dosáhla dokonce 49,57 Kč na litr.

Dalšími z návrhů ve snaze zmírnit dopad tohoto prudkého nárůstu cen je zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv a zrušení silniční daně pro část vozidel. Opozice však tyto návrhy považuje za nedostatečné a navrhuje např. změnu zákona o DPH takovým způsobem, aby bylo na pohonné hmoty uplatněno osvobození od DPH s nárokem na odpočet.

Díky schválené novele zákona dojde u benzínu k poklesu spotřební daně ze současných 12,84 Kč na litr na 11,34 Kč na litr a u nafty pak ze současných 9,95 Kč na litr na 8,45 Kč na litr. Toto snížení se tak u čerpacích stanic může projevit poklesem ceny pohonných hmot až o 1,80 Kč na litr, a to z toho důvodu, že spotřební daň vstupuje také do základu pro DPH. Dočasné snížení se dotkne také výše vratek spotřební daně osobám využívajícím tyto pohonné hmoty pro zemědělskou prvovýrobu nebo hospodaření v lese (tzv. zelená nafta), a to ze současných 8,50 Kč na litr na 7,30 Kč na litr.

Ministerstvo financí sbírá data o výši marží prodejců paliv zhruba od poloviny března a následně rozšířilo cenovou kontrolu také na distributory pohonných hmot, tedy plátce spotřební daně. Za účelem ohlídání, aby se snížená daň promítla do konečných cen pro řidiče tak bude do konce září monitorovat nejen cenu prodejní, ale i velkoobchodní marže. Snížení se však dotkne pouze pohonných hmot, které budou v období od začátku června do konce září uvedeny do tzv. volného daňového oběhu, neuplatní se tak na ty pohonné hmoty, které sice v tomto období budou vyrobeny, ale nebudou uvedeny do volného daňového oběhu.

Rádi bychom Vás také upozornili na skutečnost, že dne 14.5.2022 nabyla účinnosti vyhláška připravena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která mění sazby cestovních náhrad pro pracovní cesty v rámci tuzemska. K takovémuto kroku je Ministerstvo zmocněno zákoníkem práce, kdy má možnost mimořádně upravit sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. K takovému nárůstu ceny skutečně došlo právě během měsíce března, jak bylo uvedeno výše. Dle vyhlášky se průměrná cena používaná pro výpočet cestovní náhrady u benzinu zvýšila o 7,40 Kč, a to 37,10 Kč na 44,50 Kč na litr a u nafty se zvýší o 11 Kč z 36,10 Kč na 47,10 Kč na litr.

Jak již bylo zmíněno výše, vláda kvůli vysokým cenám pohonných hmot předložila také novelu zákona o silniční dani, kterou zavádí zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun. U nákladních vozidel a přívěsů nad 12 tun se pak sazby silniční daně sníží, aby se přiblížily evropským minimům daným směrnicí o Eurovinětě. V tomto případě se však na rozdíl od dočasného snížení spotřební daně jedná o trvalé zrušení silniční daně spojené také se zproštěním od povinnosti podávat přiznání k dani silniční a další administrativy.

V souvislosti se silniční daní bychom rádi připomněli náš dřívější článek „Na co v daních nezapomenout ani v této těžké době!“, který informoval o rozhodnutí Ministra financí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň, které bylo vydáno v reakci na ruskou invazi na území Ukrajiny, na jehož základě byly prominuty zálohy na daň silniční.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe