news

Zaměstnanci se dočkali!

Ivana Brancuzká
23.05.2019
news

Ptáte se čeho? Jak jsme Vás již informovali v dřívějším vydání Crowe news, Senát Parlamentu České republiky po delší dobu projednával možné zrušení tzv. karenční doby. S účinností od 1. července 2019 k danému zrušení skutečně dojde a zaměstnanci tak připadne náhrada mzdy již od prvního dne nemoci (dosud náležela náhrada mzdy až od 4. pracovního dne). Pro zaměstnavatele to znamená zvýšení nákladů v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, což je kompenzováno snížením sazby pojistného na sociální zabezpečení o 0,2 p. b. z 25 % na 24,8 %. Zajímají Vás další důsledky, ať již pozitivní nebo negativní, úpravy zákona? Pak si přečtěte si naše prosincové Crowe news!

Autor

Ivana Brancuzká
Ivana Brancuzká
Country Manager
Crowe