news

Před dovolenou si nezapomeňte schovat „drobné“ na turistickou daň

Andrea Kleinová
22.07.2019
news

Všichni známe daň z příjmu nebo daň z přidané hodnoty, většina z nás slyšela také o dani silniční či dokonce o tzv. ekologických daních. Ale co taková daň turistická?

Ve světě se tomu říká různě, princip však zůstává stejný. Město, region či lokalita vybírá peníze, které následně investuje do oprav památek nebo také na likvidaci odpadu, co po turistech zůstává.

V České republice je v současné době „turistická daň“ roztříštěná. Většina obcí může vybírat jen tzv. poplatek z ubytovací kapacity, který činí 6 Kč na lůžko a den. Avšak ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem, můžou navíc zavést i tzv. lázeňský a rekreační poplatek, který činí 15 Kč na osobu a den.

Tato situace se však záhy změní. Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Poplatek si bude moci každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální sazby, která by měla od ledna 2020 činit 21 Kč za den, od roku 2021 dokonce 50 Kč za den.

Nicméně, nejpřevratnější novinkou bude, že tento poplatek by se měl od roku 2020 vztahovat i na ubytovatele v soukromí, přičemž cíleno je především na službu Airbnb nebo také Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe