support

COVID – Nepokryté náklady II: Žádat o dotace bude možné až do září

Autor: Veronika Žáčková
19. 7. 2021
support
Od 28. června do 13. září budou moct podnikatelé žádat o podporu z plošného programu COVID – Nepokryté náklady II. Ministerstvo průmyslu a obchodu již zveřejnilo druhou výzvu. 

O 1. výzvě ze stejného titulu jsme Vás informovali již v našem minulém článku a také na našem webináři, přičemž žádosti za rozhodné období leden až březen 2021 bylo možné podat do 19. července, což naši klienti úspěšně splnili.

Nadále platí, že všichni podnikatelé bez ohledu na sektor, mohou žádat o 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo samosprávy. Pokud podnikatelé žádali o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady v první výzvě, není nutná nová registrace, budou využita data o identifikaci žadatele a podání žádosti se tak usnadní.

O dotaci mohou žádat všichni podnikatelé, kterým v rozhodném období poklesl obrat alespoň o 50 procent oproti stejnému období roku 2019. U 2. výzvy je rozhodným obdobím, tedy dobou, za kterou je možné podporu čerpat, letošní 1. duben až 31. květen. Pokud žadatel splňuje podmínku obratu pouze za duben, může podat žádost pouze za tuto dobu. Výsledky hospodaření žadatele budou opět prokazovány výkazem zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky za rozhodné období.

Za oba dva měsíce může jeden žadatel dostat podporu v celkové maximální výši 25 milionů korun. Pokud je rozhodným obdobím pouze duben, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 15 milionů korun.

Při podávání žádosti je třeba, aby zájemce o podporu uvedl už poskytnutou i očekávanou covid dotaci za překrývající se rozhodné období. Týká se to mimo jiné programu Antivirus. Pokud žadatel čerpal kompenzační bonus, má v případě schválení žádosti z programu povinnost odpovídající část dotace vrátit. Kombinace je naopak možná s už ukončeným programem COVID – 2021.

S vyplněním a podáním žádosti o dotaci Nepokryté náklady II Vám samozřejmě velice rádi pomůžeme. V případě zájmu, nás neváhejte kontaktovat, termín podání žádosti je do 13.září 2021.

Účetní služby

Kontaktujte našeho odborníka

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe