Vat

Co přináší stravenkový paušál 

23.09.2020
Vat
Plánovaná novela daňového balíčku, které je aktuálně projednávána v poslanecké sněmovně, obsahuje mimo dalších důležitých bodů také možnost stravenkového paušálu. Ten umožňuje poskytnout daňově zvýhodněné stravování přímo v penězích a přidává tak možnost pro daňové subjekty, které podle aktuální legislativy mohou poskytovat pouze stravenky nebo jídelny.

Navíc tuto formu příspěvku na stravování mohou využít i zaměstnanci, kteří na něj za stávajících podmínek nedosáhnou, nemluvě o poklesu administrativní zátěže a nákladů na poplatky a provize, které jsou se stravenkami spojené.

Jak již bylo naznačeno, podle současných pravidel je v dnešní dobře možné daňové zvýhodnění využívat prakticky dvojím způsobem. Prvním je zajištění stravování ve firemní jídelně. Pokud zaměstnavatelé tento způsob nemůžou uplatnit, ale chtějí dopřát tento benefit svým zaměstnancům, dávají svým zaměstnancům stravenky, za které si mohou jejich zaměstnanci zajistit stravování.  Nicméně mnoho firem nenabízí ani stravenky z nejrůznějších důvodů – např. kvůli vyšší administrativní zátěži. Proto vznikla myšlenka stravenkového paušálu, který by umožnil poskytovat tento příspěvek bez existence placeného zprostředkovatele, papírování a poplatků. Daňové zvýhodněné stravování si tak budou moci dovolit i malé firmy nebo živnostníci s jedním nebo dvěma zaměstnanci.

Podle současných pravidel si může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný náklad až 55 % z ceny jídla nebo poskytnuté stravenky. Zbylých 45 % doplácí zaměstnanec ze své čisté mzdy. Například na stravenku v hodnotě 100 Kč přispívá zaměstnavatel 55 Kč, které zaplatí stravenkové firmě, a tento náklad si pak odečte z daňového základu. Tento výpočet daňového zvýhodnění u stravenkového paušálu zůstává, ale nově zaměstnavatel vyplatí oněch 55 Kč přímo svému zaměstnanci. Zbývajících 45 Kč, které by šly na stokorunovou stravenku z čisté mzdy, už zaměstnanci zůstane v jeho výplatě.

Je nutné samozřejmě pamatovat na maximální částku, kterou si zaměstnavatel může odečíst na daních za podporu stravování. Ta se vypočítává jako 70 % z hodnoty stravného na pracovních cestách stanoveného vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. V letošním roce tak může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci za každý odpracovaný den až 72 Kč. Například za 21 odpracovaných dnů v měsíci tak zaměstnanec obdrží zhruba 1 500 Kč.

Situaci budeme samozřejmě dále sledovat a v okamžiku, kdy tato změna vejde v účinnost, budeme Vás dále informovat.

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství