Auditní služby

Auditní služby            v České republice

Auditní činnosti v České republice

Auditorské služby zahrnují zejména kontrolu finančních výkazů účetních jednotek, přičemž klíčovým cílem auditu poskytnutého externím auditorem je ověření, že údaje uvedené v účetní závěrce a ve výroční zprávě odrážejí skutečnou finanční situaci podniku a že společnost při sestavování účetní závěrky a výroční zprávy dodržela všechny zákonné požadavky. Crowe Česká republika poskytuje auditorské služby, které pomůžou Vaší společnosti nejen dodržovat příslušný právní rámec, ale pomohou také budovat důvěru ve Vaši společnost, identifikovat podnikatelská rizika a zachovat transparentnost společnosti.

Naše auditorské služby vycházejí z mezinárodních auditorských standardů (ISA). Neustále se snažíme zlepšovat kvalitu námi nabízených služeb, a to zejména prohlubováním znalostí našeho týmu. Je pro nás obzvláště důležité udržovat úzkou komunikaci s našimi klienty během celého procesu auditu prováděného jak pro lokální, tak pro mezinárodní společnosti.

Profesionální auditoři

V Crowe kombinujeme naše mnohaleté znalosti a zkušenosti nabyté při auditech podniků různého zaměření a různých odvětví s globálním know-how sdílenými v mezinárodní sítí Crowe tak, abychom vždy vyšli vstříc co nejlépe potřebám našich klientů. Poskytujeme profesionální auditorské služby, které pomáhají našim klientům procházet změnami v podnikatelském prostředí a zůstat ve střehu v případě, že dojde k neočekávaným událostem.

 

Co pro Vás můžeme udělat:

  • Statutární audit účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek připravených podle české legislativy či mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví (IFRS)
  • Dobrovolný audit nebo prověrka účetních závěrek připravených podle české legislativy či mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)
  • Audit pro zvláštní účely, ověřování jednotlivých prvků účetní závěrky, ověřování zahajovacích rozvah apod.
  • Dohodnuté postupy neboli prověření specifické oblasti vaší činnosti.
  • Audit nebo prověrka konsolidačního balíčku, který zahrnuje ověření podkladů pro konsolidaci mateřské společnosti podle IFRS, US GAAP nebo jiných účetních principů

Kontaktujte našeho odborníka

Tomas Uvira
Tomáš Uvíra
Audit and Accounting Director
Crowe

Auditní služby