image

Zpracování údajů

* Souhlasím s tím, aby mi obchodní společnost Crowe Advartis Accounting s.r.o., se sídlem na adrese: U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 293 59 279, zasílala electronicky na mnou sdělenou e-mailovou adresu obchodní sdělení, v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.

*Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovány společnostmi Crowe Advartis Accounting s.r.o., se sídlem na adrese: U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 293 59 279, Contract Administration, spol. s r.o., se sídlem na adrese: U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 250 84 682 a Crowe Advartis Accounting sp. z o.o., se sídlem Hrubieszowska 2, 01-209 Varšava, Polsko,  NIP: 0000067026, za účelem navázání obchodního kontaktu, včetně zasílání nabídek produktů a služeb, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.

Pokud jde o zpracování osobních údajů v souvislosti s nabídkou webináře a / nebo poskytováním obchodních informací, stejně tak jako ostatních marketingových činností:

 1. Správci osobních údajů jsou:
  1. Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. se sídlem: Hrubieszowska 2, 01-209, Varšava, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Hlavní město Varšava ve Varšavě, 12. obchodní oddělení rejstříku Národního soudu pod číslem 0000067026;
  2. Contract Administration spol. s r.o., sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 250 84 682;
  3. Crowe Advartis Accounting s r.o., sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 293 59 279; 
   1. Výše uvedení správci nejsou společnými správci ve smyslu Článku 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (“GDPR”);
   2. Správce můžete kontaktovat pomocí elektronické pošty, telefonu nebo poštou na adrese správce nebo osobně v sídle správce:

    a) pokud jde o správce Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě:
          i.
    [email protected];
          ii. +48 22 295 3000;
         iii. adresa: Crowe Advartis Accounting sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Varšava, Polsko;

    b) pokud jde o správce Crowe Advartis Accounting s.r.o. se sídlem v Praze:
           i.
    [email protected];
          ii. +420 211 111 611;
         iii. adresa: Crowe Advartis Accounting s.r.o., U garáží 1611/1, 170 00 Praha Holešovice, Česká republika;

    1. pokud jde o správce Contract Administration spol. s r.o. se sídlem v Praze:
            i.
     [email protected];
           ii. +420 211 111 611;
          iii. adresa: Contract Administration spol. s.r.o., U garáží 1611/1, 170 00 Praha Holešovice, Česká republika;
   3. účelem zpracování Vašich osobních údajů je řádné splnění smlouvy o dodání webináře a / nebo poskytnutí Vámi objednaných obchodních informací
   4. Pokud jde o webinář, právním titulem pro zpracování osobních údajů je, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o dodání webináře, tj. právní titul stanovený v článku 6 odstavce 1, písm. b) GDPR. Pokud jde o poskytnutí obchodních informací a ostatní marketingové činnosti, právním titulem pro zpracování je Váš souhlas, tj. právní titul stanovený v článku 6 odstavce 1 písm. a) GDPR;
 2. Správci nepředávají Vaše osobní údaje třetím stranám
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány správci do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním
 4. Můžete požádat správce o poskytnutí přístupu k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracovnání; máte také právo vznést námitky proti zpracovní a na předání Vašich osobních údajů jinému správci;
 5. Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů proti nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů správci;
 6. Poskytnutí Vašich osobních údajů je na Vašem uvážení, nicméně je nutné k účasti na webináři, zaslání dotazu nebo k odběru našeho newsletteru;
 7. Správci nezpracovávají Vaše osobní údaje automatizovaně, včetně profilovaní.