Voorafbetalingen

Denk vóór 20 december aan uw voorafbetalingen voor boekjaar 2018!

Marc Verbeek
12-11-2018
Voorafbetalingen
Voorafbetalingen

Zoals u weet, werden in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting een aantal wijzigingen aangebracht aan het systeem van de voorafbetalingen die van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2019 voor boekjaren die zijn aangevangen vanaf 1 januari 2018.

Niet alleen werd het minimum vermeerderingspercentage opgetrokken van 2,25% naar 6,75% maar werden ook de de-minimis regels afgeschaft met name dat geen vermeerdering verschuldigd is indien deze minder bedraagt dan 0,5% van de belasting waarop zij berekend wordt of EUR 50.

In de praktijk betekent dit dat bij een belastbare basis, steeds een vermeerdering van toepassing zal zijn.

Aan de data waarop moet worden vooraf betaald, is er niets gewijzigd.  Deze zijn nog steeds 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december 2018 (voor boekjaren per kalenderjaar).

Met een vermeerderingspercentage van 6,75% bedragen de voordelen verbonden aan de voorafbetalingen 9%, 7,5%, 6% en 4,5%.

Startende KMO-vennootschappen (art 15 W.Venn) blijven vrijgesteld gedurende de eerste 3 boekjaren.

Laat de laatste mogelijkheid om voor dit aanslagjaar een voorafbetaling te doen, namelijk vóór 20 december 2018, dus niet voorbijgaan!

Indien u onze assistentie wenst bij het berekenen van de voorafbetalingen of andere vragen hieromtrent heeft, aarzel niet ons te contacteren.