Novetats fiscals 19

Darreres novetats reglamentàries en l’àmbit tributari andorrà

Departament Fiscal
01/06/2019
Novetats fiscals 19

L’Ordenament Tributari andorrà es troba en constant evolució. En els darrers anys hem presenciat com el Sistema Tributari andorrà ha estat objecte d’un procés de modernització amb l’objectiu de que el Principat d’Andorra compti amb un sistema tributari homologable amb els propis dels països del nostre entorn.

 

Una mostra d’aquest dinamisme són les recents modificacions de lleis tributàries tals com la Llei de l’Impost sobre Societats (en endavant, Llei de l’IS) o la Llei de l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries (en endavant, Llei de l’ITPI), a través de les que s’han incorporat noves disposicions per tal de complir amb els estàndards internacionals establerts per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). És per aquest motiu que ha esdevingut necessari el desenvolupament reglamentari per tal d’adaptar els reglaments dels esmentats impostos a les modificacions legislatives introduïdes recentment.