Pla Control Fiscal 19

Pla de Control Fiscal per l’exercici 2019

Departament Fiscal
01/05/2019
Pla Control Fiscal 19

El passat dijous dia 2 de maig de 2019, va ésser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el Decret de 24 d’abril de 2019, d’aprovació del Pla de Control Fiscal per a l’exercici 2019, aprovat pel Govern a proposta del Ministre de Finances en funcions.

 

Anualment, el Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant, DTF) elabora el Pla de Control Fiscal que té per finalitat prevenir i corregir el frau fiscal. En aquest sentit, el Pla de Control Fiscal integra les línies principals d’actuació de control que han d’executar els òrgans d’aplicació dels tributs (òrgans d’inspecció, gestió tributària, duana i recaptació) per detectar, combatre i evitar el frau fiscal.