Regulatory Compliance

Compliment normatiu: PMLFT

Associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre subjectes a l'obligació en la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (PMLFT).

Departament d'Assessorament
23/05/2018
Regulatory Compliance

Les associacions i organitzacions sense ànim de lucre són àmpliament implementades a la nostra societat. Aquestes entitats es caracteritzen per mostrar una imatge impecable, que reben contribucions econòmiques de diverses fonts, una presència i una activitat que pot ser transnacional i que se sotmeten als llindars de control i supervisió que històricament han estat laxos.

A causa d'això, s'ha promulgat una gran quantitat de regulació legal en l'àmbit internacional, incloent associacions i entitats sense ànim de lucre en el marc del control de la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

A Andorra, la Llei 14/2017, de 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, incloïa aquelles entitats com a subjectes responsables, imposant-los una sèrie d'obligacions per cumplir.