New tax system

Nou sistema Fiscal per a la reorganització corporativa d'Andorra

Llei del règim tributari aplicable a les operacions de reorganització corporativa i introducció d'esmenes a la Llei de l'Impost sobre Societats i la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, entre d'altres.

 Department Fiscal
04/01/2018
New tax system
Al novembre de 2017 es va aprovar el sistema tributari per a operacions de reorganització corporativa que, per primera vegada, permet la fusió, spin-off, canvi de seguretat, aportacions no dineràries de sucursals d'activitat o altres actius i operacions de rendibilitat d'actius que es realitzaran a Andorra sense cap tipus d'impost, sempre que compleixi les disposicions de la Llei abans esmentada.

Aquestes transaccions són importants per dinamitzar la nostra economia i som conscients que molts dels nostres clients i altres parts interessades esperaven que arribés aquest moment per reorganitzar els seus actius. Per aquest motiu, Crowe Andorra ha considerat oportú adjuntar a aquest butlletí un resum de la Llei esmentada, amb els seus principals canvis i efectes, i sobre com procedir per dur-los a terme.

La nova llei inclou modificacions rellevants relacionades amb els impostos andorrans (per adaptar-los a un règim fiscal internacional), incloent-hi l'Impost sobre Societats, l'Impost sobre la Renda de les Persones, l'Impost sobre els guanys de capital sobre les transferències immobiliàries o la Llei de regulació del sistema impositiu. El document inclou els principals canvis i modificacions d'aquests impostos.