Modificacions Pressupost 19

Principals modificacions de l'entrada en vigor de la Llei del Pressupost per l'exercici 2019  

Departament Fiscal
01/03/2019
Modificacions Pressupost 19

El passat dia 20 de març es va publicar en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del Pressupost per a l’exercici 2019 (en endavant, “Llei del Pressupost per l’exercici 2019”). En aquest sentit, tot i que la principal finalitat de la Llei del Pressupost per l’exercici 2019 esdevé la determinació de la previsió tant d’ingressos com del màxim d’obligacions que pot reconèixer l’Administració, així com precisar els criteris d’execució del mateix pressupost, dita Llei també inclou modificacions i derogacions, amb caràcter permanent, de diferents normes legals que regulen aspectes relacionats d’alguna manera amb les finances públiques, la funció pública i l’activitat econòmica del sector públic.