Eri

L'Estudi de Risc Individual (ERI)

Departament d'Assessorament
10/01/2019
Eri

La normativa aplicable en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (PBC-FT) estableix la obligatorietat de que tots els subjectes obligats disposin d’un Estudi de Risc Individual, a fi d’ identificar, avaluar i comprendre els seus riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. 

L’Estudi de Risc Individual és una eina que ha de servir a cada subjecte obligat per identificar i gestionar adequadament els riscos de blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme als quals es troba exposat. 

Aquest estudi ha de comportar un procés d’autoavaluació del propi negoci per part de cada subjecte obligat, amb l’objectiu de detectar aquelles àrees més vulnerables i en les quals, per tant, s’hauran de concentrar la major part dels esforços i mesures de control del reduir-ne el risc associat fins a un nivell acceptable segons la tolerància que determini cada subjecte obligat.

L’Estudi de Risc Individual ha de realitzar-se abans del 18 de juliol de 2019, tal i com consta a la normativa aplicable.