cotització per compte propi

Cotització per compte propi

Departament Advisory
07/11/2019
cotització per compte propi
A partir de l’1 de setembre de 2019, va entrar en vigor la Llei 9/2019 del 27 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008 de la seguretat social, que introdueix importants novetats en matèria de seguretat social per compte propi.

En aquest sentit, partint de l’objectiu principal perseguit pel legislador, consistent en l’establiment de mecanismes que permetin garantir un sistema de seguretat social sostenible i una sanitat publica de qualitat i eficient, els esmentats textos normatius, juntament amb el seu desenvolupament reglamentari preveuen una sèrie d’importants modificacions que poden resultar d’aplicació a una part significativa dels treballadors per compte propi del Principat.

Destaca pel seu impacte al col·lectiu de treballadors per compte propi el contingut de la Llei 9/2019. Dita llei, complementada amb el Decret de Govern del darrer 4 de setembre de 2019 a través del qual va ser aprovat el nou Reglament que desenvolupa la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de les persones que treballen per compte propi, amplia i especifica els mecanismes de cotització de les persones que treballen per compte propi utilitzant un doble paràmetre indicatiu de la seva capacitat econòmica, essent aquests els beneficis que el treballador per compte propi obté per l’exercici de la seva activitat empresarial o professional i la xifra de negocis vinculada a aquesta activitat. Així mateix, destaca modificacions més de caire pràctic en matèria de comunicacions d’informació rellevant a la CASS i dels terminis d’aquestes.