image

Mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'habitatges

Departament Investment, Corporate & Transactions
2/11/2023
image

El passat dia 17 d’octubre de 2023, el Consell General va admetre a tràmit el Projecte de Llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament
d’habitatges. El projecte de llei en qüestió estableix una sèrie de mesures encaminades a protegir la part arrendatària en front d’un increment desmesurat de la
renda, al mateix temps que s’atorga un horitzó temporal més llarg en el contracte de lloguer. D’altra banda, pretén estimular novament la promoció d’habitatge de lloguer
sota unes regles clares i estables en el temps, que generin confiança als operadors econòmics.

Des de Crowe Andorra et volem resumir les principals novetats contingudes en el Projecte de Llei, el qual es preveu que entri en vigor l’1 de gener de 2024.

Podeu consultar la Newsletter completa aquí.

Esperem que el contingut del present document resulti del seu interès. Per a qualsevol qüestió addicional que pugui precisar, restem a la seva disposició.