image

Plans d'Igualtat a Andorra

Butlletí sobre plans d'Igualtat (I)

Departament Governance, Risk & Compliance
3/10/2023
image

Per tal d’impulsar el desenvolupament de polítiques d’igualtat i respondre a les noves responsabilitats que tenen les empreses i les Administracions Públiques en aquesta matèria, el Govern d’Andorra en data 31 de març de 2022 va aprovar la Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

Concretament, una de les mesures que desenvolupa la Llei 6/2022 és la implementació dels Plans d’Igualtat, els quals adopten un caràcter obligatori per les empreses formades per 50 treballadors o més i les Administracions Públiques del Principat i els organismes que en depenen.

En aquest sentit, els Plans d’Igualtat es configuren com l’instrument que permet integrar la igualtat en les relacions laborals i en tots els àmbits de gestió de les organitzacions, i així avançar cap a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Des de Crowe Andorra volem apropar a tots els nostres clients i persones interessades a les principals novetats normatives que incorpora aquesta Llei en relació a la figura dels Plans d’Igualtat.  

Podeu consultar la Newsletter completa aquí.

Esperem que el contingut del present document resulti del seu interès.

Per a qualsevol qüestió addicional que pugui precisar, restem a la seva disposició.