image

Decret 478/2023 de l'11/10/2023 de disposicions mínimes respecte les mesures preventives i d'abordatge de les conductes d'assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses i altres entitats del sector privat

Departament de Governance, Risk & Compliance
19/10/2023
image

L’assetjament sexual o per raó de sexe en l’àmbit laboral és un exemple de desigualtat estructural entre dones i homes que, mitjançant la Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, es pretén erradicar per tal d’assolir entorns de treball segurs, respectuosos i productius per a totes les persones.

En l’àmbit del sector privat, una de les formes més efectives de materialitzar la prevenció és adquirir un compromís ferm de tolerància zero davant l’assetjament sexual, així com crear un marc de relacions laborals igualitàries.

En aquest sentit, el Govern ha aprovat en data 11 d’octubre de 2023, el Decret 478/2023 que obliga a les empreses de l’àmbit privat a desenvolupar un codi propi per prevenir i abordar les conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe en un termini màxim de 2 anys.

Des de Crowe Andorra volem apropar a tots els nostres clients i persones interessades a les principals novetats normatives que incorpora aquest Decret en relació a la figura del Codi de prevenció i abordatge de les conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe.  

Podeu consultar la Newsletter completa aquí. 

Esperem que el contingut del present document resulti del seu interès. Per a qualsevol qüestió addicional que pugui precisar, restem a la seva disposició.